ทรัพย์สิน 103 ล้าน “จันทิรา บุรุษพัฒน์” ผู้ตรวจราชการ “คมนาคม”-เมียปลัด ทส.

ทรัพย์สิน 103 ล้าน “จันทิรา บุรุษพัฒน์” ผู้ตรวจราชการ “คมนาคม”-เมียปลัด ทส.

เปิดทรัพย์สินรวม 103 ล้านบาท! “จันทิรา บุรุษพัฒน์” นั่งผู้ตรวจราชการ “คมนาคม” เก็บเงินสด 2 แสน มีพระเครื่องทองคำ-สารพัดเหรียญ 60 องค์ 1 ล้านบาท “จตุพร” คู่สมรสเป็นปลัด ทส. มีบ้านหลังละ 20 ล้านบาท พระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 มูลค่า 2 ล้านบาท พระรอด 1 องค์ 1 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ระหว่างเป็นรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และกรรมการสถาบันการบินพลเรือน

นางจันทิรา แจ้งมีทรัพย์สิน 41,438,931 บาท ได้แก่ เงินสด 2 แสนบาท เงินฝาก 5,660,945 บาท เงินลงทุน 8,680,900 บาท ที่ดิน 10,305,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4.6 ล้านบาท ยานพาหนะ 2,107,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,585,086 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 8.3 ล้านบาท มีหนี้สิน 459,254 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 3,477,574 บาท เป็นเงินเดือน 1,493,368 บาท เบี้ยประชุม 570,010 บาท ดอกเบี้ย 33,826 บาท ขายที่ดิน 1,200,368 บาท ขายรถยนต์ 1.8 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 636,784 บาท

ส่วนนายจตุพร บุรุษพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 61,758,052 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 21,166,933 บาท เงินลงทุน 50,000 บาท ที่ดิน 1 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 20.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 4.7 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 1,776,119 บาท ทรัพย์สินอื่น 12,265,000 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 3,374,256 บาท เป็นเงินเดือน 2,009,963 บาท เบี้ยประชุม 984,500 บาท ดอกเบี้ย 379,793 บาท มีรายจ่ายรวม 1.2 ล้านบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 103,196,984 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 459,254 บาท

ทรัพย์สิน 103 ล้าน “จันทิรา บุรุษพัฒน์” ผู้ตรวจราชการ “คมนาคม”-เมียปลัด ทส.

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นางจันทิรา แจ้งถือครองห้องชุด 3 ห้อง รวมมูลค่า 4.6 ล้านบาท ส่วนนายจตุพร มีบ้าน 2 หลัง มูลค่ารวม 20.5 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีหลังหนึ่งตั้งอยู่ที่ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ได้มาปี 2548 มูลค่า 20 ล้านบาท

นางจันทิรา แจ้งถือครองพระเครื่องทองคำ พระเครื่อง เหรียญทองคำ เหรียญต่าง ๆ รวม 60 องค์ มูลค่า 1 ล้านบาท ทองรูปพรรณ (สร้อยคอ) หนัก 60 บาท มูลค่า 1.2 ล้านบาท ทองรูปพรรณ (สร้อยข้อมือ) หนัก 20 บาท มูลค่า 4 แสนบาท 

ส่วนนายจตุพร แจ้งถือครองพระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 หน้าตัก 20 นิ้ว 1 องค์ มูลค่า 2 ล้านบาท พระรอด 1 องค์ 1 ล้านบาท พระขุนแผน 1 องค์ 2 แสนบาท พระพุทธรูปบูชา 50 องค์ 1 ล้านบาท พระเครื่องทองคำ พระเครื่องเหรียญทองคำ เหรียญต่าง ๆ 300 องค์ มูลค่า 2 ล้านบาท ทองรูปพรรณ หนัก 50 บาท มูลค่า 1 ล้านบาท

สำหรับนางจันทิรา คือภริยาของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันนางจันทิรา เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม กรรมการสถาบันการบินพลเรือน กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟม.) และกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2559-2562 เป็น ผอ.สำนักงานขนส่ง กทม.พื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก และปี 2562-2564 เป็นรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก