ทรัพย์สิน 147 ล้าน! “วันชัย พนมชัย” อธิบดีกรมโรงงานฯ พระเครื่อง 40 องค์ 1 ล้าน

ทรัพย์สิน 147 ล้าน! “วันชัย พนมชัย” อธิบดีกรมโรงงานฯ พระเครื่อง 40 องค์ 1 ล้าน

เปิดทรัพย์สิน 147 ล้านบาท! “วันชัย พนมชัย” อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม สะสมพระเครื่อง 40 องค์ 1 ล้าน มีรายได้จากเงินรางวัลค่าปรับ 1.5 ล้าน ขายที่ดิน 3 ล้าน “ภริยา” นักธุรกิจ ถือหุ้น-นั่งกรรมการ 3 แห่ง สะสมทองรูปพรรณ 77 รายการ 2.6 ล้าน ทองคำแท่ง 4 ก้อน 5 แสนบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายวันชัย พนมชัย กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ระหว่างเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2564

นายวันชัย แจ้งมีทรัพย์สิน 51,084,437 บาท ได้แก่ เงินฝาก 7,829,915 บาท เงินลงทุน 10,135,747 บาท ที่ดิน 9,252,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 19 ล้านบาท (มี 1 หลัง ราคา 15 ล้านบาท) สิทธิและสัมปทาน 3,866,773 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 6,662,531 บาท เป็นเงินเดือน 1,380,600 บาท ค่าเบี้ยประชุม 769,766 บาท ขายที่ดิน 3 ล้านบาท เงินรางวัลที่ได้จากค่าปรับ 1,512,164 บาท มีรายจ่ายรวม 790,119 บาท

น.ส.เสาวลักษณ์ พนมชัย คู่สมรส มีทรัพย์สิน 96,177,365 บาท ได้แก่ เงินฝาก 9,531,851 บาท เงินลงทุน 18,577,827 บาท ที่ดิน 57,014,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4.5 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 3,418,591 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,135,095 บาท มีหนี้สิน 25,079,406 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1,823,070 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 23,256,336 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,217,938 บาท เป็นเงินเดือน 1.2 ล้านบาท ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 17,938 บาท มีรายจ่ายรวม 437,751 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 147,261,803 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 25,079,406 บาท

ทรัพย์สิน 147 ล้าน! “วันชัย พนมชัย” อธิบดีกรมโรงงานฯ พระเครื่อง 40 องค์ 1 ล้าน

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายวันชัย แจ้งถือครองพระเครื่อง 40 องค์ มูลค่ารวม 1 ล้านบาท ส่วน น.ส.เสาวลักษณ์ ถือครองทองรูปพรรณ 77 ชิ้น 2,625,135 บาท ทองคำแท่ง 4 ก้อน 509,960 บาท

ขณะที่หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือของ น.ส.เสาวลักษณ์ วงเงิน 23,256,336 บาท เป็นเงินกู้ยืมจาก 2 บริษัทที่เจ้าตัวเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น คือ บริษัท เอกวัน เทรดดิ้ง จำกัด 9,363,193 บาท และบริษัท เอก-วัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 13,893,143 บาท

สำหรับนายวันชัย ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2560-2561 เป็นรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2561-2564 เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทั่งได้เลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2564 ส่วน น.ส.เสาวลักษณ์ คู่สมรส เป็นนักธุรกิจ นั่งกรรมการบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอกวัน เทรดดิ้ง จำกัด (ถือ 9,998 หุ้น 7,499,850 บาท) บริษัท เอก-วัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ถือ 49,998 หุ้น 8,497,977 บาท) และบริษัท เบญจคลาสสิคโฮม จำกัด (ถือ 42,898 หุ้น 2,580,000 บาท)

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2565 พบว่า 

บริษัท เอกวัน เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2534 ทุนปัจจุบัน 16 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 3 ซอยรามอินทรา 86 แยก 1 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ติดตั้งระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ในอาคาร ปรากฏชื่อ นางเสาวลักษณ์ พนมชัย เป็นกรรมการรายเดียว

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 66,248,978 บาท รายจ่ายรวม 62,844,408 บาท เสียภาษีเงินได้ 3,404,570 บาท กำไรสุทธิ 2,574,097 บาท

บริษัท เอก-วัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2533 ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 3 ซอยรามอินทรา 86 แยก1 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ปรากฏชื่อ นางเสาวลักษณ์ พนมชัย เป็นกรรมการรายเดียว

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 23,963,047 บาท รายจ่ายรวม 22,715,785 บาท เสียภาษีเงินได้ 320,918 บาท กำไรสุทธิ 926,343 บาท

บริษัท เบญจคลาสสิคโฮม จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2539 ทุนปัจจุบัน 4.3 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 3 ซอยรามอินทรา 86 แยก 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด อสังหาริมทรัพย์มุ่งค้าหากำไร ปรากฏชื่อ นางเสาวลักษณ์ พนมชัย นายปิติลักษณ์ พนมชัย นางสาวปริญญ์ลักษณ์ พนมชัย เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 10,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 10,000 บาท