"สมชาย" เสนอแก้รธน.-ข้อบังคับประชุม แก้สภาล่ม

"สมชาย" เสนอแก้รธน.-ข้อบังคับประชุม แก้สภาล่ม

"ส.ว.สมชาย" โพสต์เฟซบุ๊ค แนะวิธี แก้เผ็ด "คนล่มสภา" แนะนำโมเดลเขียนเงื่อนไข สิ้นสมาชิกภาพ เพราะขาดประชุม-ตัดสิทธิ์ได้เงินเพิ่ม ในรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับประชุมสภาฯ

            นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊ค เพื่อระบุถึงเสนอแก้ปัญหาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่ม  ว่า สภาฯล่ม แก้ไม่ยาก  คือให้พิจารณานำบทบัญญัติที่เคยกำหนดไว้ในช่วงที่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  และบางสภาฯในสมัย เพื่อแก้ปัญหาและทำได้ผล คือ

1. เขียนในรัฐธรรมนูญ ให้ส.ส.สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

2. กำหนดไว้ในข้อบังคับ ให้สมาชิกที่ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภาเกินกว่า 1ใน 3 ของจำนวนครั้งที่แสดงตนเพื่อลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลา 90วัน ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพตามรัฐธรรมนูญ

3. กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น ว่า สมาชิกผู้ใดไม่มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของกําหนดนัดประชุมในแต่ละเดือน ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นรายเดือนสําหรับเดือนนั้น ซึ่งได้ผลดี

            "การแสดงตนเป็นองค์ประชุมและการลงมติครบถ้วนไม่มีปัญหาสภาล่มเหมือนสภาสนช.และในสภาอื่นบางสมัยในอดีตอีก ตัวอย่างที่ยกมา มิได้หมายความว่าอยากจะให้มีสภาอื่นมาทำหน้าที่แทนตามที่ปล่อยข่าวลือ แต่สามาถนำไปคิดปรับใช้เพื่อเป็นทางออกให้ สภาเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนไทยได้ต่อไปไม่ให้เกิดวิกฤติการเมืองจนต้องมีใครมาล่มสภาอีกครับ” นายสมชาย ระบุ

 

 

            นายสมชาย ระบุเป็นหมายเหตุด้วยว่า ข้อเสนอดังกล่าวไม่ใช่ความต้องการถกกันเรื่องปัญหาประชาธิปไตยหรือเผด็จการใครดีเลวกว่ากัน แต่เป็นเรื่องสำนึกหน้าที่และการช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาสภาล่มให้บ้านเมืองมิให้เลยเถิดไปกว่านี้ พร้อมติดแฮชแท็กว่า สภาล่มvsถูกล่มสภาปัญหาไหนแก้ยากกว่ากัน

            ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กำหนดไว้ในมาตรา 101 ว่าด้วยการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. ซึ่งกำหนดไว้ใน(12) ว่า ขาดประชุมเกินจำนวน 1 ใน 4 ของวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลา ไม่น้อย 120 วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภา

 

            ซึ่งกรณีดังกล่าวเคยมี ส.ส. เช่น นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เคยกล่าวไว้ในการประชุมสภาฯ ครั้งหนึ่งว่า ขอให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เคร่งครัดในบทบัญญัติดังกล่าว คือ ไม่อนุญาตให้ ส.ส.ไม่แสดงตนลาการประชุม เพื่อเข้าเงื่อนไขในประเด็นดังกล่าว และขอให้พิจารณา ส.ส.ที่อยู่ในห้องประชุม แต่ไม่แสดงตน ถือเป็นการขาดประชุม แต่นายชวน ไม่ตอบสนองใดในประเด็นดังกล่าว.