"สมศักดิ์" เชื่อ สภาฯล่มบ่อย ไม่กระทบพิจารณา ร่างกฎหมายรัฐบาล

"สมศักดิ์" เชื่อ สภาฯล่มบ่อย ไม่กระทบพิจารณา ร่างกฎหมายรัฐบาล

รมว.ยุติธรรม คาด 14กุมภา ส่งร่างกฎหมายJSOC เข้าสภาฯ หลัง กมธ.ไม่มีเห็นแย้ง ประเมิน สภาล่มบ่อยครั้ง ไม่กระทบการพิจารณา

         นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง หรือกฎหมายJSOC สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า กมธ.ฯ ได้ประชุม 2 ครั้ง และพิจารณาเนื้อหาทั้ง 43 มาตราครบแล้ว มีประเด็นที่ปรับแก้เล็กน้อย คือ ประเด็นมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ ที่ที่ประชุมกมธ. ขอแก้ไขให้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนับจากวันพ้นโทษ จากเดิมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ให้เฝ้าระวังไม่เกิน 15 ปี  และคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้เป็น 5 ปี

 

         นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ขณะที่ประเด็นอื่นๆกมธ.ส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นแย้ง เพราะทุกคนมองว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่ทันสมัย และเห็นว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้หญิงและจะทำให้สังคมปลอดภัย ลดความวิตกกังวล

        "ผมคิดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเสร็จทันในสมัยรัฐบาลนี้ เพราะการพิจารณาของ กมธ. ไม่ติดปัญหา และขั้นตอนของกมธ. ต่อไป คือ รอ ผู้ที่จะแปรญัตติยื่นเรื่องภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ จะรู้ว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งตนมั่นใจว่าภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ กมธ.จะพิจารณาได้เสร็จทั้งหมดและส่งเข้าบรรจุในวาระการประชุมของสภาได้" นายสมศักดิ์ กล่าว

        นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนสภาฯ จะบรรจุให้พิจารณาภายในสมัยประชุมนี้ ที่จะหมดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้หรือไม่ ตนไม่แน่ใจ เพราะการประชุมสภาฯ มีวาระการอภิปรายทั่วไป แบบไม่ลงมติ, การประชุมร่วมรัฐสภา  ส่วนกรณีการประชุมสภาล่มบ่อยครั้ง เชื่อว่าไม่เป็นปัญหาที่ทำให้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเสร็จไม่ทันเวลา.