เช็คชื่อ! กกต.แจก 11 "ใบส้ม" นายก-ส.อบต. ซื้อเสียง-ไม่มีคุณสมบัติ

เช็คชื่อ! กกต.แจก 11 "ใบส้ม" นายก-ส.อบต. ซื้อเสียง-ไม่มีคุณสมบัติ

เช็คชื่อ! กกต.แจก 11 "ใบส้ม" นายก-ส.อบต. ซื้อเสียง-ไม่มีคุณสมบัติ พร้อมสั่งผอ.กกต.ท้องถิ่นกำหนดวัน "เลือกตั้ง" ใหม่

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคำสั่งลงวันที่ 26 มกราคม ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ "เลือกตั้ง อบต. 2564" ใหม่ รวม 11 แห่ง ใน 9 จังหวัดแล้ว

ยังพบว่าคำสั่งดังกล่าว กกต.มีการสั่งระงับสิทธิสมัคร "ใบส้ม" ว่าที่นายกและว่าที่สมาชิกสภา อบต.ทั้ง 11 รายซึ่งได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้ง อบต.เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี

เนื่องจากมีการกระทำอันเป็นเหตุให้การ "เลือกตั้ง" ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งมีรายงานว่าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกระทำการเข้าข่ายซื้อเสียง และมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 2562

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับ ผู้ถูกระงับสิทธิสมัครทั้ง 11 ราย ประกอบด้วย

1.นายเฉลียว เภาหิงษ์ ว่าที่สมาชิกอบต.ตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

2.นายชวลิตย์ บุญมี ว่าที่นายกอบต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

3.นายสมพงษ์ บนสันเทียะ ว่าที่สมาชิกสภา อบต.ทับสวาย เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

4.นางสุนีย์ สิงห์แก้ว ว่าที่สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.เด่นชัย จ.แพร่

5.นายสมภัทร เตปินตา ว่าที่สมาชิกสภา อบต.ทุ่งน้าว เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.สอง จ.แพร่

6.นายปรีชา เหลาชิต ว่าที่สมาชิกสภา อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

7.นายสุธี สังข์ทอง ว่าที่นายก อบต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา

8.นายพยอม แสงสาคร ว่าที่สมาชิกสภา อบต.ท่าคา เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

9.นายจเร บินลอย ว่าที่นายก อบต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

10.นางสุนาด ประพันชัย ว่าที่นายก อบต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

11.นายวิโรจน์ ชูโฉม ว่าที่นายก อบต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 

 

นอกจากผู้สมัครทั้งหมดจะถูกระงับสิทธิสมัครชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปีแล้ว กรณีซื้อเสียง กกต.ก็จะมีการยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ส่วนกรณีมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครก็จะมีการแจ้งดำเนินคดีอาญาฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครแต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม การจัด "เลือกตั้ง" ใหม่ใน 11 แห่ง 9 จังหวัด ที่จะมีขึ้นเกินกรอบระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้งที่ 28พ.ย.64  ดังนั้นเป็นอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งกกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบของผอ. กกต.จังหวัดแต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามคำสั่งของกกต.

โดยมีกรณีการ "เลือกตั้ง" นายกอบต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลาใหม่เท่านั้นที่กกต.สั่งให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งไม่เกิน 40 วันนับแต่วันที่กกต.มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากไม่มีผู้สมัครชุดเก่าเหลืออยู่จึงต้องเปิดรับสมัครใหม่ ส่วนอีก 10 แห่งให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งไม่เกิน 20 วันนับแต่วันที่กกต.มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพราะยังมีผู้สมัครชุดเก่าเหลืออยู่

เช็คชื่อ! กกต.แจก 11 "ใบส้ม" นายก-ส.อบต. ซื้อเสียง-ไม่มีคุณสมบัติ เช็คชื่อ! กกต.แจก 11 "ใบส้ม" นายก-ส.อบต. ซื้อเสียง-ไม่มีคุณสมบัติ เช็คชื่อ! กกต.แจก 11 "ใบส้ม" นายก-ส.อบต. ซื้อเสียง-ไม่มีคุณสมบัติ