โชว์ทรัพย์สิน 2 ส.ส. “เพชรชมพู” รปช. 4 ล. - “บุญญาพร” พลังชาติไทย 150 ล.

โชว์ทรัพย์สิน 2 ส.ส. “เพชรชมพู” รปช. 4 ล. - “บุญญาพร” พลังชาติไทย 150 ล.

โชว์ทรัพย์สิน 2 ส.ส. “เพชรชมพู กิจบูรณะ” พ้นเก้าอี้ มี 4 ล้าน ห้องชุด 1.8 ล้าน เงินฝาก 1.2 ล้านเศษ “บุญญาพร นาตะธนภัทร” ภริยา “พล.ต.ทรงกลด” รวย 150 ล้าน มีสิทธิและสัมปทาน ส.ป.ก. 2 แปลง ทำธุรกิจรถร่วม บขส. ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายราย รายชื่อน่าสนใจ น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย และนางบุญญาพร นาตะธนภัทร กรณีเข้ารับดำรงตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย

น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ แจ้งสถานะว่า โสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,207,577 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,297,937 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นห้องชุด มูลค่า 1.8 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 1,109,639 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,252,040 บาท เป็นเงินเดือน 1,180,040 บาท เบี้ยประชุม 72,000 บาท รายจ่ายรวม 1,085,000 บาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 9.6 แสนบาท เบี้ยประกัน 125,000 บาท

โชว์ทรัพย์สิน 2 ส.ส. “เพชรชมพู” รปช. 4 ล. - “บุญญาพร” พลังชาติไทย 150 ล.

ส่วนนางบุญญาพร นาตะธนภัทร แจ้งสถานะว่า หย่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 150,431,145 บาท ได้แก่ เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 19,881,145 บาท ที่ดิน 3.2 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งอาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ตึกแถว และทาวเฮ้าส์ รวมมูลค่า 108,800,000 บาท ยานพาหนะ 11,550,000 บาท โดยในจำนวนนี้มีรถโดยสารประจำทางรถร่วม บขส. ทะเบียนนครราชสีมา มูลค่า 3 ล้านบาทด้วย สิทธิและสัมปทาน 6 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

โชว์ทรัพย์สิน 2 ส.ส. “เพชรชมพู” รปช. 4 ล. - “บุญญาพร” พลังชาติไทย 150 ล.

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 288,000 บาท เป็นค่าเช่าบ้าน 24,000 บาท และวิ่งรถ บขส. 2 หมื่นบาท โดยนางบุญญาพร ระบุว่า เป็นรายได้ต่อเดือน เพราะช่วงนี้เกือบ 2 ปี หยุดวิ่งเนื่องจากโควิด-19 ระบาด มีรายจ่ายรวม 6 แสนบาท 

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นางบุญญาพร แจ้งถือครองสิทธิและสัมปทาน เป็นที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 2 แปลง ที่ อ.วังน้ำเขียว ได้มาเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2532 และวันที่ 16 มี.ค. 2559 ตามลำดับ มิได้ระบุมูลค่า

โชว์ทรัพย์สิน 2 ส.ส. “เพชรชมพู” รปช. 4 ล. - “บุญญาพร” พลังชาติไทย 150 ล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ น.ส.เพชรชมพู ทำหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ขณะที่นางบุญญาพร ถูกเลื่อนในบัญชีรายชื่อขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย แทน พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ สามี ซึ่งเป็น ส.ส. และอดีตหัวหน้าพรรคเสียชีวิตไป