ยลโฉมทรัพย์สิน 62 ล้าน! “สุปรีดา” นั่งผู้จัดการ สสส.สมัย 2-“ภริยา” ผอ.ThaiPBS

ยลโฉมทรัพย์สิน 62 ล้าน! “สุปรีดา” นั่งผู้จัดการ สสส.สมัย 2-“ภริยา” ผอ.ThaiPBS

ยลโฉมบัญชีทรัพย์สิน 62.9 ล้าน! “สุปรีดา อดุลยานนท์” นั่งเก้าอี้ผู้จัดการกองทุน สสส.สมัยที่ 2 รวย 27.9 ล้าน ส่วน “วิลาสินี พิพิธกุล” คู่สมรสเป็น ผอ.ThaiPBS มีสมบัติ 35 ล้านเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564

นายสุปรีดา แจ้งมีทรัพย์สิน 27,932,614 บาท ได้แก่ เงินฝาก 8,070,906 บาท เงินลงทุน 11,695,221 บาท ที่ดิน 3,616,486 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 ล้านบาท ยานพาหนะ 5.5 แสนบาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 3,790,785 บาท เป็นเงินเดือน 3.6 ล้านบาท เงินบำนาญ 190,785 บาท มีรายจ่ายรวม 802,000 บาท

ส่วนนางวิลาสินี พิพิธกุล คู่สมรส มีทรัพย์สิน 35,061,480 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6,933,112 บาท เงินลงทุน 20,445,663 บาท ที่ดิน 583,334 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 6 แสนบาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,120,000 บาท เป็นเงินเดือน 4 ล้านบาท เงินบำนาญ 1.2 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 1,420,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 62,994,094 บาท ไม่มีหนี้สิน

ยลโฉมทรัพย์สิน 62 ล้าน! “สุปรีดา” นั่งผู้จัดการ สสส.สมัย 2-“ภริยา” ผอ.ThaiPBS

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2559-2564 นายสุปรีดา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุน สสส. มาแล้ว และได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอีกครั้งเป็นสมัยที่ 2 ขณะที่นางวิลาสินี คู่สมรส ปัจจุบันเป็น ผอ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ThaiPBS