ยลโฉมสมบัติ 206 ล้าน “อธิบดีกรมทางหลวงชนบท” ขับ Porsche-สะสมทอง 20 ล้าน

ยลโฉมสมบัติ 206 ล้าน “อธิบดีกรมทางหลวงชนบท” ขับ Porsche-สะสมทอง 20 ล้าน

ยลโฉมสมบัติ 206 ล้าน! “ปฐม เฉลยวาเรศ” นั่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทครบ 3 ปี ขับ Porsche ทั้ง “สามี-ภริยา” คันละ 7.2-8.5 ล้าน มีพระเครื่อง-เหรียญทองคำ-พระเลี่ยมทอง 6.7 ล้าน “เมีย” สะสมทองคำกว่า 20 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายปฐม เฉลยวาเรศ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (ระหว่างเป็นรองอธิบดี และอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม)

นายปฐม แจ้งมีทรัพย์สิน 138,654,595 บาท ได้แก่ เงินฝาก 11,030,261 บาท เงินลงทุน 13,136,422 บาท ที่ดิน 82,956,166 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11,250,000 บาท ยานพาหนะ 9.9 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 1,761,745 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 8,620,000 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 8,785,463 บาท เป็นเงินเดือน 956,283 บาท ค่าตอบแทน 323,925 บาท เงินประจำตำแหน่ง 180,548 บาท ค่าเช่า 2 ล้านบาท ขายที่ดิน 124,706 บาท ขายรถยนต์ 5.2 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 7.6 แสนบาท

ส่วน นางสรัญญา ประเสริฐรุ่งเรือง คู่สมรส มีทรัพย์สิน 67,905,591 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,901,416 บาท เงินลงทุน 16,957,400 บาท ที่ดิน 4,525,000 บาท ยานพาหนะ 8.5 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 6,923,197 บาท ทรัพย์สินอื่น 28,080,577 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,393,070 บาท เป็นการจำหน่ายทอง หนัก 65 บาท มีรายจ่ายรวม 5 แสนบาท

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน มีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก 106,699 บาท มีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว คนละ 2 แสนบาท รวม 4 แสนบาท

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 206,666,886 บาท ไม่มีหนี้สิน

ยลโฉมสมบัติ 206 ล้าน “อธิบดีกรมทางหลวงชนบท” ขับ Porsche-สะสมทอง 20 ล้าน

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายปฐม แจ้งถือครองรถยนต์ 2 คัน เป็น Porsche Cayenne รุ่น E-Hybrid Coupe 1 คัน ได้มาเมื่อปี 2563 มูลค่า 7.2 ล้านบาท และรถยนต์ Toyota Alphard ได้มาเมื่อปี 2563 มูลค่า 2.7 ล้านบาท ส่วนนางสรัญญา มี Porsche รุ่น Carrera 911 จำนวน 1 คัน ได้มาเมื่อปี 2556 มูลค่า 8.5 ล้านบาท

นอกจากนี้นายปฐม ยังถือครองสร้อยคอทองคำสุโขทัย หนัก 10 บาท พร้อมพระเครื่อง 3 องค์ ได้มาเมื่อปี 2535 มูลค่า 1,250,000 บาท เหรียญทองคำที่ระลึก ระหว่างปี 2545-2555 มูลค่ารวม 2.5 ล้านบาท พระเครื่องเลี่ยมทองคำ ได้มาระหว่างปี 2535-2560 มูลค่า 3 ล้านบาท ส่วนนางสรัญญา สะสมทองรูปพรรณหลายรายการ รวมมูลค่า 20,338,576 บาท โดยจำนวนนี้มีทองคำแท่ง 96.5% หนักรวม 480 บาท มูลค่า 13,512,000 บาทด้วย

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2552-2562 นายปฐม เป็น ผอ.สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท ปี 2562 ขึ้นเป็นรองอธิบดี และเลื่อนเป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบทตามลำดับ