‘พีระพันธุ์’ ลั่นลดราคา ‘เบนซิน’ ทำไม่ยาก - เตรียมบุกศุลกากรสอบถามต้นทุน

‘พีระพันธุ์’ ลั่นลดราคา ‘เบนซิน’ ทำไม่ยาก - เตรียมบุกศุลกากรสอบถามต้นทุน

‘พีระพันธุ์’ ลั่นลดราคา ‘เบนซิน’ ทำไม่ยาก - เตรียมบุกศุลกากรสอบถามต้นทุน บอกทำให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ เน้นกลุ่มเปราะบางก่อน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์ถึงการลดราคานํ้ามันเบนซินว่า ได้ไปหารือที่กระทรวงพลังงาน และได้ให้ทางกรมธุรกิจพลังงานไปหาแนวทางที่จะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องราคาน้ำมันเบนซิน

 

เมื่อถามว่า การหารือเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้าง นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ปัญหาแรกคือ การลดค่าน้ำมันกับลดค่าไฟฟ้าต่างกัน เพราะเรื่องค่าไฟฟ้าเรามีคณะกรรมการคอยดูแล แต่เรื่องค่าน้ำมันไม่มี ในส่วนอำนาจทางกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่มีอำนาจเข้าไปสั่งการหรือตรวจดูต้นทุนเขา จึงทำให้เป็นปัญหา ทราบแต่เพียงว่าราคาต้นทุนขึ้น แต่ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง ขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งคงต้องแก้ไขปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในการกํากับดูแลเรื่องนี้ต่อไป

เนื่องจากน้ำมันเป็นสินค้าพิเศษ ไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคธรรมดา เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้คน และเกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคง จึงต้องกำกับดูแลให้รอบคอบ รัดกุม และต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่านี้

เมื่อถามว่า จะได้เห็นการลดราคาภายในสิ้นปีนี้หรือไม่นั้น นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า “แน่นอน ผมจะพยายามทําให้โครงสร้างถูกต้องมากขึ้น”

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเป็นของขวัญปีใหม่หรือไม่ นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ตนจะพยายาม โดยในวันที่ 19 ก.ย.66 จะเดินทางไปยังกรมศุลกากร เพราะไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีข้อมูลอะไรเลย ต้นทุนราคาเท่าไร ก็ไม่เห็นจะยาก ไปสอบถามกรมศุลกากรก็ได้ ว่าใครเอาอะไรมาเท่าไร ต้นทุนเท่าไร ภาษีเท่าไร แค่นี้ก็ทำให้รู้ต้นทุนราคาน้ำมันแล้ว

 

เมื่อถามว่า เบื้องต้นจะเน้นที่กลุ่มเปราะบางหรือไม่ นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า คงต้องทำอย่างนั้น คงต้องปรับราคานํ้ามันเบนซินให้ตํ่าที่สุดเท่าที่จะทําได้

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์