'ชาดา' ไม่หนักใจ ทำรายชื่อทะเบียนผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ

'ชาดา' ไม่หนักใจ ทำรายชื่อทะเบียนผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ

'ชาดา' ไม่หนักใจทำรายชื่อทะเบียนผู้มีอิทธิพล รอจังหวัดรายงาน ระบุ มีขั้นตอนตามกฎหมาย พิจารณาบุคคลเข้าข่าย ไม่กำหนดกรอบเวลา

13 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพล ว่าทางจังหวัดจะทำรายงานขึ้นมา และจะมีขั้นตอนตามกฏหมาย ในการพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เข้าข่ายหรือไม่ ซึ่งจะต้องว่ากันไปหลังได้รับรายงาน

เมื่อถามว่าสังคมคาดหวังกับนายชาดาในเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนั้นมีความกังวลหรือหนักใจในการทำงานหรือไม่

นายชาดา ระบุว่า ไม่หนักใจ และ ยังไม่ได้กำหนดเวลาในการรายงานชื่อผู้มีอิทธิพล เพราะยังไม่ได้เข้าทำงานที่กระทรวงมหาดไทย