เปิดประวัติ ผลงาน ทำความรู้จัก 5 รัฐมนตรีหญิง "ครม.เศรษฐา 1"

เปิดประวัติ ผลงาน ทำความรู้จัก 5 รัฐมนตรีหญิง "ครม.เศรษฐา 1"

เปิดประวัติ ผลงานที่ผ่านมา 5 รัฐมนตรีหญิง "ครม.เศรษฐา 1" ประกอบด้วย พวงเพ็ชร ชุนละเอียด , สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล , ศุภมาส อิศรภักดี , มนพร เจริญศรี และพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ภายหลัง ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ชุดใหม่ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี

เปิดประวัติ 5 รัฐมนตรีหญิง ผลงานที่ผ่านมา
"ครม.เศรษฐา 1" ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ชุดใหม่ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จะพาไปทำความรู้จัก ประวัติของ รัฐมนตรีหญิง 5 คน ใน ครม.เศรษฐา 1 ประกอบด้วย

  1. พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  3. ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  4. มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  5. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

5 รัฐมนตรีหญิง "ครม.เศรษฐา 1"

 

1.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พวงเพ็ชร ชุนละเอียด หรือ เจ๊แจ๋น มือทำงานหลังม่าน และเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทย ปัจจุบันอายุ 65 ปี

ด้านการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีและชีววิทยา จาก North Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Southeastern Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เส้นทางการเมืองของ พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เธอมีสายสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวชินวัตรมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัย พรรคไทยรักไทย ตลอดมาจนถึง พรรคเพื่อไทย ช่วงที่ทักษิณ ชินวัตร ลี้ภัยในต่างประเทศ พวงเพ็ชร เคยเดินทางไปพบบ่อยครั้ง นับได้ว่าเป็นขุนพลการเมืองที่ครอบครัวชินวัตรไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้

 

เปิดประวัติ ผลงาน ทำความรู้จัก 5 รัฐมนตรีหญิง "ครม.เศรษฐา 1"

2.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล มีชื่อเล่นว่า ปุ๋ง ปัจจุบันอายุ 41 ปี เป็นทายาทกำนันป้อ วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล สมญานาม เสี่ยแป้งมัน เจ้าของอาณาจักรพันล้าน “โรงแป้งเอี่ยมเฮง” เคยเป็นอดีต รมช.พาณิชย์ กับ รมช.คมนาคม และ “ยลดา หวังศุภกิจโกศล” หรือ “นายกฯ หน่อย” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สุดาวรรณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ก่อนกระโจนสู่สนามการเมือง สุดาวรรณ ได้รับไม้ต่อเข้ามาบริหารธุรกิจโรงแป้งมันของครอบครัวในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

 

เปิดประวัติ ผลงาน ทำความรู้จัก 5 รัฐมนตรีหญิง "ครม.เศรษฐา 1"

 

3.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศุภมาส อิศรภักดี มีชื่อเล่น ผึ้ง ปัจจุบันอายุ 50 ปี ด้านการศึกษา จบวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2543 และวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2538

เส้นทางการเมือง ศุภมาส อิศรภักดี ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.กทม. เขต 13 (หลักสี่) พรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้งปี 2544 และ ปี 2548 แต่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร เขต 11 แพ้คะแนนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

ส่วนการเลือกตั้งปี 2557 ได้ลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 9 และในปี 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ตำแหน่งโฆษกพรรค ในสมัยของอนุทิน ชาญวีรกูล

 

เปิดประวัติ ผลงาน ทำความรู้จัก 5 รัฐมนตรีหญิง "ครม.เศรษฐา 1"

 

4.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

มนพร เจริญศรี ชื่อเล่น เดือน ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค เขต 2 จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน อายุ 57 ปี โดยเธอคือนักต่อสู้ในนามคนเสื้อแดง จ.นครพนม ประวัติการศึกษา จบศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์การทำงาน เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย

 

เปิดประวัติ ผลงาน ทำความรู้จัก 5 รัฐมนตรีหญิง "ครม.เศรษฐา 1"

 

5.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ชื่อเล่น ปุ้ย สส.นครศรีธรรมราช พรรครวมไทยสร้างชาติ ปัจจุบันอายุ 44 ปี เป็นบุตรสาวของ มาโนชญ์ วิชัยกุล กับ สำรวย วิชัยกุล ด้านการศึกษาจบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจบปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน พิมพ์ภัทรา ประกอบธุรกิจ บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด ต่อมาเข้าสู่ถนนการเมือง โดยงสมัคร ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนบิดาซึ่งวางมือทางการเมือง ในปี 2550 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

ต่อมาเลือกตั้ง ปี 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกเป็นส.ส. จนกระทั่งในปี 2562 ก็ยังคงลงสมัคร สส. และได้รับเลือกเป็น สส.สมัยที่ 3 และเธอยังได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ 

กระทั่งปี 2566 พิมพ์ภัทรา ได้ลงสมัคร สส.ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และได้รับการเลือกตั้งเป็น สส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติ เพียงคนเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เปิดประวัติ ผลงาน ทำความรู้จัก 5 รัฐมนตรีหญิง "ครม.เศรษฐา 1"