รพ.รามาธิบดี ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!

รพ.รามาธิบดี ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญประชาชนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ์สุขภาพ ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ประจำปี 2567 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 2 ช่องทาง

  • แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
  • สายด่วน สปสช. 1330 กด 8

ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2567 จะปิดรับลงทะเบียนการจองเมื่อครบตามจำนวน
 

ระยะเวลาฉีดวัคซีน วันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่จองคิวล่วงหน้าและจำกัดจำนวนผู้เข้ารับวัคซีน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th

รพ.รามาธิบดี ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!