เปิดแฟ้ม ครม.8 ส.ค.ถกขยายระยะเวลาผ่อนผัน 'แรงงานต่างด้าว' ทำงานในไทย

เปิดแฟ้ม ครม.8 ส.ค.ถกขยายระยะเวลาผ่อนผัน 'แรงงานต่างด้าว' ทำงานในไทย

เปิดแฟ้ม ครม.8 ส.ค. ครม.พิจารณาขยายเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในประเทศไทย หลังจากร่างประกาศมหาดไทยหมดอายุไปตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา กระทรวง หน่วยงานราชการตบเท้าโชว์ผลงานก่อนการประชุม ครม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (8 ส.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่มีความร้อนแรงอีกครั้งหลังพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทย

 

ทั้งนี้ก่อนการประชุม ครม. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566      

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร นำคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย หรือ Thai Youth Choir (TYC) เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงบทเพลงที่ชนะการแข่งขันขับร้องประสานเสียงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “Bali  International Choir Festival” ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

 

ขณะที่นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการโคล้านครอบครัว และกิจกรรมการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี  และนางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย และงานศิลปหัตถกรรมไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงแรงงานเสนอ ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่าย (ฉบับที่..) พ.ศ... พร้อมทั้งเสนอแนวทางการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 31 ก.ค.2566 หลังจากที่ประกาศผ่อนผันให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่ว่ายังไม่ได้มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากการทำเป็นข้อตกลงผ่อนผันระยะยาวในลักษณะข้อตกลง (MOU) ระหว่างประเทศ ต้องรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาให้ความเห็นชอบ

สำนักงานพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ขอความเห็นชอบตัวชี้วัดการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกันประจำปีงบประมาณ 2567  

กระทรวงคมนาคมเสนอการกำหนดประโยชน์ตอบแทนสำหรับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนของคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน

สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ขอความเห็นชอบการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือน พ.ค.2566

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) พ.ศ....และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ .) พ.ศ...

กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างกฎกระทรวงการอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษา หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด พ.ศ...
 

สศช.เสนอผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 15 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนิเซีย ไทย และมาเลเซีย (IMT-GT) กระทรวงยุติธรรม เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสาระสำคัญจากฝิ่น

กระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเสนอขอแต่งตั้งกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดภูเก็ต

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ...