กรมบังคับคดี เเนะ ร้องศาล ซื้อบ้านเเล้วเจ้าของไม่ย้ายออก

กรมบังคับคดี เเนะ ร้องศาล ซื้อบ้านเเล้วเจ้าของไม่ย้ายออก

กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก ต้องทำอย่างไร?

ตามที่มีข่าวหญิงซื้อบ้านจาก กรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก จนเกิดเหตุเจ้าของเดิมยิงเสียชีวิต นั้น นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ชี้แจงว่า กรณีที่ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี โดยได้ชำระราคาค่าซื้อทรัพย์ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินแล้วหากผู้ซื้อพบว่าเจ้าของเดิม และบริวารยังอาศัยอยู่ในทรัพย์ดังกล่าว ผู้ซื้อสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีหมายบังคับคดี ขับไล่เจ้าของเดิมและบริวารออกจากทรัพย์ดังกล่าวได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

'มือปืน' ยิงสวน ตร. ขณะเจรจาให้มอบตัว เหตุหนุ่มคลั่งเหุตยิงเจ้าของบ้านคนใหม่

โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ แต่หากเจ้าของเดิมและบริวารยังไม่ย้ายออก ผู้ซื้อทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขอให้ออกหมายจับเจ้าของเดิมและบริวาร ซึ่งเป็นขั้นตอนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

นอกจากนี้หากผู้ซื้อทรัพย์ประสงค์ที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเชิญเจ้าของเดิมมาเจรจาหาทางออกร่วมกันก็สามารถทำได้ในขณะเดียวกัน เจ้าของเดิมก็สามารถที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ซื้อทรัพย์ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีดังกล่าวอาจนำไปสู่การระงับข้อพิพาทด้วยความสมานฉันท์ และเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายได้โดยไม่ต้องดำเนินการบังคับคดีต่อไป ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการไกล่เกยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีหรือขั้นตอนในการบังคับคดี