ราชกิจจาฯ ประกาศ "นิรัตติศัย กัลย์จาฤก" ผู้กำกับชื่อดังเป็นบุคคลล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ "นิรัตติศัย กัลย์จาฤก" ผู้กำกับชื่อดังเป็นบุคคลล้มละลาย

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ "นิรัตติศัย กัลย์จาฤก" ผู้กำกับชื่อดัง - ทายาทกันตนา เป็นบุคคลล้มละลาย

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.2528/2564 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ระบุ ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ให้นาย นิรัตติศัย กัลย์จาฤก ลูกหนี้ ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยผู้ล้มละลายมีภูมิลำเนาอยู่แขวางลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เดชาวัต สีแก้ว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ "นิรัตติศัย กัลย์จาฤก" ผู้กำกับชื่อดังเป็นบุคคลล้มละลาย

 

 

สำหรับ นายนิรัตติศัย กัลย์จาฤก มีชื่อเล่นว่า ต๊ะ เป็นนักแสดง ผู้จัด ผู้ผลิต และผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ชื่อดัง เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2504 เป็นทายาทคนที่ 4 ของนายประดิษฐ์ กัลย์จาฤก และนางสมสุข กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งค่ายละครชื่อดัง "กันตนา"

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ "นิรัตติศัย กัลย์จาฤก" ผู้กำกับชื่อดังเป็นบุคคลล้มละลาย

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิก