กกต.รับสมัคร 2 ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เสรีรวมไทยตามเดิม หลังศาลฎีกาสั่ง

กกต.รับสมัคร 2 ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เสรีรวมไทยตามเดิม หลังศาลฎีกาสั่ง

กกต.ทำตามคำสั่งศาลฎีกา ประกาศรับ “พ.ท.ประสาร-แขไข” 2 ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคเสรีรวมไทย กลับมาเป็นผู้สมัครตามเดิม หลังโดน กกต.ตัดสิทธิไปก่อนหน้านี้

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เพิ่มเติม กรณีพรรคเสรีรวมไทยได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อ กกต. และ กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเสรีรวมไทยไปแล้วนั้น

กกต.ตรวจสอบพบว่า พ.ท.ประสาร แสงสว่าง และนางแขไข ฐิติชญานัน เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อย่างไรก็ดีศาลฎีกามีคำสั่งเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566 ให้ พ.ท.ประสาร และนางแขไข เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในลำดับที่ 25 และลำดับที่ 28 ของพรรคเสรีรวมไทย

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 แหง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ประกอบข้อ 105 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จึงประกาศให้ พ.ท.ประสาร เป็นผู้มีสิทธิสมัครับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 25 และนางแขไข เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 28 ของพรรคเสรีรวมไทยเพิ่มเติม