กกต.มั่นใจเลือกตั้ง 66 ปชช.ไม่สับสน ยันห้ามเปิดเผยผลโพล 7 วันก่อนกาบัตร

กกต.มั่นใจเลือกตั้ง 66 ปชช.ไม่สับสน ยันห้ามเปิดเผยผลโพล 7 วันก่อนกาบัตร

กกต.ซ้อมเลือกตั้ง 66 มั่นใจประชาชนไม่สับสน มีข้อมูล ส.ส.ทั้งหน้า-ภายในหน่วย นับคะแนนทันทีหลังปิดหีบ คาดไม่เกิน 4 ทุ่มรู้ผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ย้ำชัดทำโพลต้องทำอย่างสุจริต ห้ามเปิดเผยในช่วง 7 วันก่อนกาบัตร

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการจัดสาธิตการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ รวมถึงแนวทางการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าวในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ในหน่วยเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พ.ค. และการเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.จะประกอบไปด้วยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน ผู้แทนพรรคการเมือง ป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง โดยเฉพาะป้ายไวนิลผู้สมัครส.สแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อติดไว้ ติดไว้บริเวณ 2 จุดสำคัญคือหน้าหน่วยเลือกตั้ง และภายในหน่วย ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ กกต.ยังได้สาธิตการลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในและนอกเขต ทั้งบุคคลทั่วไป และผู้พิการทุพพลภาพผู้สูงอายุ โดยทางสำนักงานกกต. และกปน. จะอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่สับสน เนื่องจากบัตรเลือกตั้ง มีขนาดและสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

นายแสวง กล่าวอีกว่า ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พ.ค. นี้ออกไปใช้สิทธิ เพราะลงทะเบียนแล้วไม่อาจใช้สิทธิ์ในวันที่ 14 พ.ค.ได้ แต่หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้จริงๆ ขอให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ก่อนเลือกตั้ง 7 วันและหลังเลือกตั้ง 7 วัน อีกประการคือ เรื่องข้อแตกต่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.กับคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พ.ค. นี้ คือกรณีคนเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค.จะได้รับบัตร 2 ใบ เลือกตั้งแล้ว หย่อนบัตรในหีบ ส่วนคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าท่านจะได้รับซองด้วย ซึ่งซองนี้จะถูกส่งไปที่เขตที่ท่านมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ โดยด้านล่างซองจะมีเลขรหัสเขตเลือกตั้งอยู่ ย้ำว่าไม่ใช่รหัสไปรษณีย์แต่อย่างใด ส่วนภายในซองจะมีการเจาะรู 2 รู ทั้งหน้า และหลังเพื่อให้เห็นสีบัตรเลือกตั้งว่าอยู่ภายในซองนั้นเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการนับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเวลา 17.00น. ซึ่งจะมีการนับแบบเปิดเผยในหน่วยเลือกตั้งโดยใช้วิธีในลักษณะแบบเดิมคือขีดคะแนนลงบนกระดาน 2 กระดาน ซึ่งจะแบ่งเป็นผลการเลือกตั้งส.สแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ผ่านการขานคะแนน ทั้งนี้กกต.ได้ซักซ้อมกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ การขานคะแนนให้เสียงดังฟังชัด พร้อมโชว์บัตรลงคะแนนให้ชัดเจน โดยพรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าสังเกตการณ์การนับคะแนนดังกล่าวได้ หากเกิดความผิดพลาดทั้งการขานคะแนนและการขีดคะแนนบนกระดาน ผู้สังเกตการณ์สามารถทักท้วงได้ทันที โดยทางกปน.จะบันทึกเหตุการณ์ไว้ โดยสามารถร้องเรียนต่อกกต.ได้ ทั้งนี้หลังจากนับคะแนนในแต่ละหน่วยเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งผลคะแนนทั้งหมดมายังสำนักงานกกต.ทราบว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 22.00 น.

นายแสวง ยังได้กำชับการทำโพลสำรวจในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ว่า สามารถได้ แต่ต้องทำโดยสุจริต ไม่ใช่จูงใจ ย้ำว่าในช่วงระยะเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้งสามารถทำโพลได้ แต่ห้ามเปิดเผยโพล โดยจะสามารถเปิดเผยหลังได้อีกครั้งหลังปิดหีบเลือกตั้งในวัน 14 พ.ค.