"แพทองธาร" จัดขบวนรถเมล์ Ev นำทีมผู้สมัครส.ส.กทม.พท. ไปสมัครเลือกตั้ง

"แพทองธาร" จัดขบวนรถเมล์ Ev นำทีมผู้สมัครส.ส.กทม.พท. ไปสมัครเลือกตั้ง

"แพทองธาร" พร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทย จัดขบวนรถเมล์ EV พา 33 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย สมัครรับเลือกตั้ง พรุ่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคเพื่อไทย เพื่อส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง โดยในส่วนของพื้นที่กทม. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยแกนนำพรรค อาทิ  นายชัยเกษม นิติสิริ , นายภูมิธรรม เวชยชัย,  นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด  ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะนำว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. 33 เขต เข้าส่งใบสมัครรับเลือกตั้งที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัคร

โดยจะใช้การเดินทางจากพรรคเพื่อไทย ด้วยขบวนรถเมล์ EV  และหลังจากที่ส่งใบสมัครและได้หมายเลขผู้สมัครส.ส.แล้ว จะใช้ขบวนรถเมล์ EV เพื่อเดินทางไปไหว้ศาลหลักเมือง ก่อนที่จะให้ผู้มัครแต่ละเขต ขึ้นรถแห่หาเสียงในพื้นที่ของตนเอง ผู้สื่อข่าวรายงานถึง

 

 

รายชื่อของ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ของพรรคเพื่อไทยทั้ง 33 เขตประกอบด้วย

นางกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ว่าที่ผู้สมัครส.ส. เขต 1

น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล ว่าที่ผู้สมัครส.ส. เขต 2

น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 3

นายนวธัญ ธวัธวงศ์เดชาชัย ว่าที่ผู้สมัครเขต 4

นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน ว่าที่ผู้สมัคร เขต 5  

นายภัทร ภรมนตรี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 6

นายรัฐพงศ์ ระหงส์ ว่าที่ผู้สมัครเขต7

นายสุรชาติ เทียนทอง ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 8

นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 9

นายสุธนพจน์ กิจธนาพิทักษ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 10  

 นายเอกภาพ หงสกุล ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 11 สายไหม

นายญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส. 12

น.ส.สกาวใจ พูนสวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 13

นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ว่าที่ผู้สมัครส.ส. เขต 14

นายพลภูมิ วิภัตภูมิประเทศ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 15  

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 16

นายไพฑูรย์อิสระเสรีพงษ์ ว่าที่ผู้สมัคร เขต 17

นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส. เขต 18

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 19

น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส. เขต 20  

นายอรรฆรัตน์ นิติพนว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 21

นายธกร เลาหพงศ์ชนะ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 22

นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 23

นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 24

นายกิตติพล รวยฟูพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส. 25

นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร ว่าที่ผู้สมัครส.ส. เขต 26

 นางกมลพัฒน์ ปุงบางกระดี่ ว่าที่ผู้สมัครส.ส. เขต27

นายวัน อยู่บำรุง ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 28

นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 29

นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 30

นายจิรวัฒน์ อรัญยกานนท์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 31

นายอารุม ตุ้มน้อย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 32

นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 33