กกต.-กทม. เตรียมความพร้อม สนามไทย-ญี่ปุ่น รับสมัครส.ส.กทม.3-7เม.ย.

กกต.-กทม. เตรียมความพร้อม สนามไทย-ญี่ปุ่น รับสมัครส.ส.กทม.3-7เม.ย.

กกต.-กทม. เตรียมความพร้อม สนามไทย-ญี่ปุ่น รับสมัครส.ส.กทม.33เขต ระหว่างวันที่ 3-7เม.ย.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกรุงเทพมหานคร จัดเตรียมความพร้อมสถานที่การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 1- 33 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 - 7 เม.ย. 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

กกต.-กทม. เตรียมความพร้อม สนามไทย-ญี่ปุ่น รับสมัครส.ส.กทม.3-7เม.ย.

กกต.-กทม. เตรียมความพร้อม สนามไทย-ญี่ปุ่น รับสมัครส.ส.กทม.3-7เม.ย.

กกต.-กทม. เตรียมความพร้อม สนามไทย-ญี่ปุ่น รับสมัครส.ส.กทม.3-7เม.ย.