"ส.ส." อาศัยช่อง "กมธ." จัดสัมมนาในพื้นที่-พบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

"ส.ส." อาศัยช่อง "กมธ." จัดสัมมนาในพื้นที่-พบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ช่วงปิดสมัยประชุม ส.ส.ใช้ชื่อ กมธ. จัดเวทีสัมมนาพบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - ใช้จังหวะหาเสียง "ส.ส.ต่างพรรค" งดจ้อ บอกไม่ขอก้าวล่วง ด้าน "อนันต์" บอกทำได้ แต่ไม่ควรใช้โอกาสหาเสียงเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศและระเบียบเพื่อให้พรรคการเมืองและผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงซึ่งกกต.ทำหนดไทม์ไลน์เบื้องต้นคือ เลือกตั้ง 7 พฤษภาคม 2566 นั้น พบว่าบรรดาพรรคการเมืองได้กำชับให้ ส.ส.และผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นส.ส.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกกต. อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการงดแจกสิ่งของหรือของที่อาจถือว่าเป็นประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตนเอง

 

อย่างไรก็ดีในช่วงปิดสมัยประชุมสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน เป็นต้นมา พบว่า มีกมธ.หลายคณะจัดโครงการสัมมนาหลายพื้นที่ ซึ่งพบว่าเป็นการจัดในนามส.ส.พื้นที่และเชิญประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเข้าร่วมงาน 

 

ทั้งนี้นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาฯ กล่าวว่า ช่วงปิดสมัยประชุมกมธ.กิจการสภาฯ ไม่ได้กำชับหรือมีข้อแนะนำให้กมธ.แต่ละคณะปฏิบัติหรือทำงานในฐานะกมธ.อย่างไร ส่วนกรณีที่ส.ส.ใช้เวทีกมธ.จัดสัมมนาในพื้นที่สามารถทำได้ รวมถึงเชิญส.ส.ในพื้นที่หรือจังหวัดเข้าร่วมเวทีเพื่อให้ความรู้กับประชาชนสามารถทำได้เช่นกัน แต่ไม่ควรใช้เวทีเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหรือสัญญาว่าจะให้

"ส.ส." อาศัยช่อง "กมธ." จัดสัมมนาในพื้นที่-พบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

“ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ทำได้ เมื่อกมธ.จัดสัมมนาในแต่ละพื้นที่และเชิญส.ส.ในจังหวัดมาร่วมเป็นวิทยากร ผมมั่นใจว่า ส.ส.ที่ร่วมเวทีรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูด โดยเฉพาะการพูดจูงใจประชาชน ว่า สมัยหน้าจะทำอะไรให้หากได้รับเลือกตั้ง” นายอนันต์ กล่าว

 

เมื่อถามว่ากรณีที่กมธ.เชิญ ส.ส.ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานกมธ. แต่เป็นส.ส.เจ้าของพื้นที่ไปพบปะประชาชน สามารถทำได้หรือไม่ นายอนันต์ กล่าวว่าสามารถทำได้ แต่ต้องเป็นเชิงการให้ความรู้ และสร้างประโยชน์ให้ประชาชนไม่ใช่การหาเสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา มีการจัดสัมมนาของกมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร สภาฯ ที่มีนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรณ ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานกมธ. ได้จัดสัมมนาที่จ.สุพรรณบุรี และเชิญนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ฐานะเลขาธิการพรรคและนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติพัฒนาร่วมเวที ซึ่งบุคคลทั้ง2 นั้นไม่เป็นกมธ. ทั้งนี้พบว่านายวราวุธร่วมขึ้นเวทีและกล่าวปราศรัยในประเด็นทางการเมือง ซึ่งสัญญาว่าจะทำงานดูแลประชาชนในฐานะศิลปอาชาภาค2

ทั้งนี้ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ฐานะรองประธานกมธ. แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร คนที่หนึ่ง ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีดังกล่าว ระบุแค่ว่า “เราไม่ก้าวล่วงกัน”

"ส.ส." อาศัยช่อง "กมธ." จัดสัมมนาในพื้นที่-พบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

         ขณะที่นายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ฐานะเลขานุการกมธ.ฯ กล่าวว่า งานสัมมนาของกมธ. ที่จ.สุพรรณบุรี เมื่อ 23 กันยายน นั้นตนไม่ได้เข้าร่วม แต่เป็นปกติที่กมธ.สามารถเชิญส.ส.ในพื้นที่เข้าร่วมเวทีหรือการจัดงานได้ ส่วนกรณีที่จะขึ้นพูดประเด็นการเมืองด้วยหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้เข้าร่วม 

"ส.ส." อาศัยช่อง "กมธ." จัดสัมมนาในพื้นที่-พบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เมื่อถามว่าช่วงนี้กกต.คุมเข้มเรื่องแฟร์เกมเลือกตั้ง ทางกมธ.จะพิจารณาแนวทางการทำงานของ กมธ.เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกกต.หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า บทบาทของกมธ. ในช่วงปิดมัยประชุมยังคงต้องทำงานเพื่อดูแลปัญหาประชาชน โดยสัปดาห์หน้ากมธ.จะลงพื้นที่เพื่อดูแลปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในกรณีที่ส.ส. ใช้นามกมธ.และงบของสภาฯ ไปจัดเวทีสัมมนาพื้นที่ของตนเองนั้น ยังพบว่ายังมีหลายเวที   อาทิ  กรรมาธิการ (กมธ.) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา ที่จ.หนองคาย เขตพื้นที่ของ น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย เมื่อ 18 กันยายน เรื่องเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรฐานราก เป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นเดือนละหมื่นบาท

นายสัณหพจน์ สุขสรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต2 พรรคพลังประชารัฐ จัดการสัมมนา ของ กมธ.วิทย์ฯ สัมมนาส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรลุ่มน้ำปากพนัง  มีประชาชนอบรม 400 คน จากอ.ปากพนัง อ.หัวไทร และะ อ.วิเชียรใหญ่ เมื่อ 22 กันยายน 

 

"ส.ส." อาศัยช่อง "กมธ." จัดสัมมนาในพื้นที่-พบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิช ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย จัดสัมมนาในนาม กมธ.การต่างประเทศ โครงการ ส่งเสริมภาพลักาณ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวกทม.สู่สากล หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชเขตลาดกระบัง เมื่อ 24 กันยายน 

"ส.ส." อาศัยช่อง "กมธ." จัดสัมมนาในพื้นที่-พบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

"ส.ส." อาศัยช่อง "กมธ." จัดสัมมนาในพื้นที่-พบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ จัดสัมมนาในนามกมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง กมธ.กับการแก้ไขปัญหาของประชาชนปัญหาการผลิตและจำหน่ายข้าว และสร้างผลผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ที่จ.กำแพงเพชร เมื่อ 24 กันยายน

"ส.ส." อาศัยช่อง "กมธ." จัดสัมมนาในพื้นที่-พบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

น.ส.ญาณธชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี พรรคก้าวไกล ฐานะกมธ.แก้ไขราคาผลิตผลเกษตรกรรม  เตรียมจัดสัมมนา วันที่  26 กันยายน ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จันทบุรี หัวข้อ ลำไยภาคตะวันออก ต้องไปต่อ ซึ่งแจ้งว่าได้เชิญ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกพรรคก้าวไกล เข้าร่วมเวที

 

"ส.ส." อาศัยช่อง "กมธ." จัดสัมมนาในพื้นที่-พบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง