"บิ๊ก กกต."ดาวกระจาย สังเกตการณ์-ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก."

"บิ๊ก กกต."ดาวกระจาย สังเกตการณ์-ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก."

บิ๊ก กกต.ดาวกระจาย สังเกตการณ์เลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” พร้อมใช้สิทธิโหวตด้วย "อิทธิพร" ไปพญาไท “ฐิติเชฏฐ์” ไปเขตดุสิต "แสวง" ไปลาดพร้าว "สันทัด" ไปสวนหลวง เชิญชวนคนมาเลือกตั้งพร้อมเพรียง

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นที่สังเกตการณ์ และไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ในหลายพื้นที่ ดังนี้

โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เลขาธิการ กกต.) ตรวจเยี่ยมพร้อมลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 56 เต๊นท์บริเวณหมู่บ้าน ต.รวมโชค เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ในการตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. และ ผู้ว่าฯ กทม. กันตั้งแต่เช้า

ขณะที่นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการเลือกตั้ง เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ณ เขตดุสิต เขตเลือกตั้งที่ 1 แขวงถนนนครไชยศรี หน่วยเลือกตั้งที่ 23 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน 

ทั้งนี้ นายฐิติเชฏฐ์ กล่าวเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เลขาธิการ กกต.) ตรวจเยี่ยมพร้อมลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 56 เต๊นท์บริเวณหมู่บ้าน ต.รวมโชค เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ในการตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. และ ผู้ว่าฯ กทม. กันตั้งแต่เช้า

"บิ๊ก กกต."ดาวกระจาย สังเกตการณ์-ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก."

ขณะที่นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการเลือกตั้ง เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ณ เขตดุสิต เขตเลือกตั้งที่ 1 แขวงถนนนครไชยศรี หน่วยเลือกตั้งที่ 23 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน 

ทั้งนี้ นายฐิติเชฏฐ์ กล่าวเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (ประธาน กกต.) และนายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 31-34 บริเวณหน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนสวนบัว ถ.พหลโยธิน ซ.ราชครู แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพญาไท นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร  นางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์ 

"บิ๊ก กกต."ดาวกระจาย สังเกตการณ์-ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก."

ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทำการเปิดหีบในเวลา 08.00 น. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 32 โรงเรียนสวนบัว ซอยราชครู แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่พญาไท พระนคร คลองสาน และวัฒนา

"บิ๊ก กกต."ดาวกระจาย สังเกตการณ์-ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก."

วันเดียวกัน นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ได้ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 32 เต็นท์บริเวณหมู่บ้านเสรี โรงเรียนหัวหมาก เขตสวนหลวง แขวงพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ดร.ไกรวิทย์ โกสีย์ศิริกุล และ นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตสวนหลวง แขวงพัฒนาการ ดังนี้ หน่วยเลือกตั้งที่ 31 – 33 เต็นท์บริเวณหมู่บ้านเสรี โรงเรียนหัวหมาก และในเวลาต่อมา ได้ตรวจเยี่ยม ในเขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก ดังนี้ หน่วยเลือกตั้งที่ 40 -41 บริเวณใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หน่วยเลือกตั้งที่ 48 -53 บริเวณอาคารศิลาบาตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้มีประธานกรรมการประจำหน่วยและกรรมการประจำหน่วย ให้การต้อนรับและรายงานถึงความเรียบร้อยในการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง 

โดยนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้ปฎิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด