อีกราย! ผู้สมัคร ส.ก.ตลิ่งชัน “เพื่อไทย” ถูก กกต.ถอนชื่อ พิษคดีปล้นทรัพย์

อีกราย! ผู้สมัคร ส.ก.ตลิ่งชัน “เพื่อไทย” ถูก กกต.ถอนชื่อ พิษคดีปล้นทรัพย์

อีกราย! “ศรีสุวรรณ” เผย กกต.สั่งถอนชื่อผู้สมัคร ส.ก.เขตตลิ่งชัน “พรรคเพื่อไทย” แล้ว หลังยื่นร้องปมเคยทำผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ ถูกคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุด ชี้แม้มี พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มิได้หมายความว่าการกระทำดังกล่าวถูกลบล้าง

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2565 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้รับหนังสือคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคเพื่อไทย เขตตลิ่งชัน หลังสมาคมฯได้ยื่นร้องเรียนไปเมื่อ 12 พ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า กกต.ได้วินิจฉัยว่าผู้สมัคร ส.ก.รายดังกล่าวเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลอาญาธนบุรี คดีหมายเลขดำที่3321/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 2524/2527 ลงวันที่ 21 มิ.ย.2527 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่8007/2527 คดีหมายเลขแดงที่4893/2528 ลงวันที่ 27 ก.ย.2528 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 221/2531 ลงวันที่ 19 ก.พ.2531 จากการตรวจสอบคำพิพากษาดังกล่าวของศาลธนบุรี ผู้สมัคร ส.ก.ดังกล่าวกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 มาตรา 83 และมาตรา 80 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พ.ย.14 ข้อ 14 ลงโทษจำคุก 10 ปี ของกลางริบ และให้นับโทษต่อจากโทษในคดีหมายเลขดำที่ 480/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 747/2527 ของศาลดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ แม้ผู้สมัคร ส.ก.ดังกล่าวจะอ้างว่า ตนได้รับประโยชน์จาก พรบ.ล้างมลทิน พ.ศ.2539 และ พ.ศ.2550 แล้วก็ตาม จึงถือว่าตนมิได้เคยถูกลงโทษในความผิดนั้นๆมาก่อน แต่ทว่า พรบ.ล้างมลทินดังกล่าวมีความหมายเพียงว่า ผู้สมัครฯไม่เคยถูกลงโทษในความผิดอาญาดังกล่าวมาก่อน มิได้หมายความว่า การกระทำของผู้สมัครรายดังกล่าวที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษนั้นถูกลบล้างไปด้วยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1179/2562 และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 415/2557

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้สมัคร ส.ก.เขตตลิ่งชัน พรรคเพื่อไทยรายดังกล่าวต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้สมัคร ส.ก.รายดังกล่าวจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 50 (10) นั่นเอง

ด้วยเหตุดังกล่าว กกต.จึงมีมติสั่งให้ถอนชื่อของผู้สมัคร ส.ก.เขตตลิ่งชัน พรรคเพื่อไทยดังกล่าว ออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ข้อ 117 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

"อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ไป กกต.จะต้องดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ถูกร้องต่อไปฐานแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นเท็จตาม ม.120 ของ พรบ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นฯ2562 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท และศาลจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 20 ปีอีกด้วย" นายศรีสุวรรณ กล่าว