11 ข้อห้าม เลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม." อะไรทำไม่ได้บ้าง?

11 ข้อห้าม เลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม." อะไรทำไม่ได้บ้าง?

ก่อนจะไปเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯกทม.” ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 นี้ ชวนดู 11 ข้อห้ามที่อาจเสี่ยงผิดกฎหมาย มีอะไรบ้าง? เช็กที่นี่!

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะมีขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ "ข้อห้าม" ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนรู้ 11 ข้อห้ามสำหรับการเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม." มีอะไรบ้างที่ต้องรู้ ทั้งเรื่องบุคคล บัตรเลือกตั้ง รวมถึงพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย เช็กลิสต์ได้ตามนี้!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

11 ข้อห้าม เลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม." อะไรทำไม่ได้บ้าง?

  • เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. จัดเมื่อใด?

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จะมีขึ้นใน วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น.

 

  • ข้อห้าม 11 ข้อต้องรู้! ก่อนไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

1. ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ห้ามไปลงคะแนนเสียง หรือพยายามลงคะแนนเสียง ณ หน่วยเลือกตั้ง

2. ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งของตนเองชำรุด เสียหาย ทำให้เป็นบัตรเสีย หรือพยายามทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้

3. ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง

4. ห้ามจัดหรือเล่นการพนันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง

5. ห้ามหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตาม แม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

6. ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

7. ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ระหว่างก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

8. ห้ามเรียก รับ หรือยอมรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด

9. ห้ามทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

10. ห้ามจงใจทำเครื่องหมายอื่น หรือเขียนข้อความใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนเสียง

11. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

--------------------------------------

อ้างอิง สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร