วิธีแจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่า กทม.” รีวิวครบ ทำได้ใน 5 นาที

วิธีแจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่า กทม.” รีวิวครบ ทำได้ใน 5 นาที

รีวิวครบ! ขั้นตอนการแจ้งเหตุจำเป็นกรณีไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” ผ่านช่องทางออนไลน์ 2 ช่องทาง และช่องทางออฟไลน์อีก 2 ช่องทาง ต้องทำอย่างไร มีเหตุผลอะไรให้เลือกบ้าง?

สำหรับใครที่เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 ได้ อย่าปล่อยผ่าน 

ต้องแจ้งเหตุจำเป็นก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 15 - 21 พ.ค.65 หรือภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23 - 29 พ.ค. 65

  •  แจ้งเหตุ ไม่ไป "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ช่องทางไหนได้บ้าง 

 1. แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งแบบออนไลน์ 

สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ 2 ช่องทาง (เลือกช่องทางใดช่องหนึ่ง)

ช่องทางที่ 1เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน สามารถทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆ ดังนี้

1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานบริหารการทะเบียนหรือ คลิกที่นี่ 

วิธีแจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่า กทม.” รีวิวครบ ทำได้ใน 5 นาที

2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3. คลิกในช่อง "I'm not a robot" เพื่อยืนยันตัวตน

4. เลือกเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ โดยสาเหตุ ที่ระบบมีให้เลือกทั้งหมด 7 สาเหตุ ได้แก่

- มีธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
- เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
- เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกได้
- เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
- มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร
- ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
- เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

วิธีแจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่า กทม.” รีวิวครบ ทำได้ใน 5 นาที

5. เลือกตรวจสอบข้อมูล เมื่อถูกตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะขึ้นสถานะว่า "รอการอนุมัติ"

วิธีแจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่า กทม.” รีวิวครบ ทำได้ใน 5 นาที

6. สามารถตรวจสอบการอนุมัติการแจ้งเหตุได้ในวันถัดไป โดยทำตามขั้นตอนที่ 1-3 ตามข้างต้นอีกครั้ง

7. เมื่อมีการอนุมัติแล้วหลังกรอกข้อมูลระบบจะแจ้งว่า "การแจ้งเหตุได้รับการอนุมัติแล้ว" (ตามภาพ) 

วิธีแจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่า กทม.” รีวิวครบ ทำได้ใน 5 นาที

ช่องทางที่ 2 : แอปพลิเคชัน "Smart Vote"

วิธีแจ้งเหตุไม่ไป “เลือกตั้งผู้ว่า กทม.” รีวิวครบ ทำได้ใน 5 นาที

- แอปฯ "Smart Vote" สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทาง App Store สำหรับระบบ iOS และ Google Play สำหรับ android 

- จากนั้น เข้าไปในแอปฯ เลือกเมนู "เลือกตั้งท้องถิ่น"

- เลือกเมนู "ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง/แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" 

- เลือกเมนู "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง"

- กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 

 2. แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งแบบออฟไลน์ 

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกแจ้งเหตุจำเป็นในการไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้สองช่องทางที่เป็นการแจ้งเหตุแบบออฟไลน์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 : ยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่เขตของตนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน 

ช่องทางที่ 2 : ทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุทางไปรษณีย์ 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่สามารถมาใช้สิทธิได้ สามารถไปใช้สิทธิตามเขตเลือกตั้งที่มีรายชื่อในวันที่ 22 พ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

------------------------------------

อ้างอิง: แอปพลิเคชันSmart Vote, สำนักบริหารการทะเบียน, TNN