“สมชัย” บี้ ปธ.กกต.ตอบคนขาดประชุมแจกใบส้ม “สุรพล” ชี้เข้าข่ายผิดจริยธรรม

“สมชัย” บี้ ปธ.กกต.ตอบคนขาดประชุมแจกใบส้ม “สุรพล” ชี้เข้าข่ายผิดจริยธรรม

“สมชัย” บี้ถาม “ประธาน กกต.” ใครคือกรรมการขาดประชุมวาระแจก “ใบส้ม” แก่ “สุรพล” ขีดเส้นใน 30 วัน ชี้เหตุผลฟังไม่ขึ้น เข้าข่ายผิดจริยธรรม เตรียมส่ง ป.ป.ช.สอบต่อ

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย (สร.) พร้อมด้วยนายวีระ สมความคิด ประธานยุทธศาสตร์แผนงานต้านคอร์รัปชั่น พรรค สร. ยื่นหนังสือต่อประธาน กกต. กรณีที่ประชุม กกต.มีมติให้ “ใบส้ม” แก่นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย 

นายสมชัย กล่าวว่า จากคำพิพากษาของศาล พบว่า กกต. มีการลงมติเอกฉันท์ 6 ต่อ 0 โดยความจริงแล้ว กกต. มีทั้งหมด 7 คน แสดงว่า มี 1 คนที่ไม่ได้ร่วมประชุม เมื่อไปดูรายงานการประชุม พบว่า เมื่อเปิดการประชุมวันที่ 27 เม.ย. 2562 มี กกต. เข้าประชุมครบทั้ง 7 คน หลังจากนั้น แต่วาระให้ใบส้มคือวาระที่ 5.4 ปรากฏว่า มี กกต.คนหนึ่งได้เดินออกจากที่ประชุม โดยเขียนสั้น ๆ ว่าติดภารกิจ กรณีนี้ทำให้ผู้เสียหายเวลาที่จะฟ้อง กกต. เขาฟ้องกกต.แค่ 6 คน โดย กกต.คนที่ 7 จะไม่ได้อยู่ในสำนวนการฟ้อง

นายสมชัย กล่าวอีกว่า เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแล้ว มองว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่สำคัญเนื่องจากเป็นคดีเลือกตั้ง และในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยกกต. มาตรา 19 ระบุว่า กกต.ที่อยู่ในที่ประชุมจะต้องลงมติแต่ แต่กรณีนี้เป็นการเดินออกจากที่ประชุม เพื่อหลีกเลี่ยงการลงมติ และมาตรา 18 ระบุว่า กกต.ถ้าหากไม่ได้อยู่ในที่ประชุม หรือขาดประชุมจะต้องมีเหตุผลที่สมควร มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิดในเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรม

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า การยื่นเรื่องนี้เพื่อสอบถามไปยังประธาน กกต.ว่า กกต.ที่ไม่อยู่ในที่ประชุมชื่ออะไร ตรงกับที่ปรากฏในข่าวหรือไม่ และการขาดประชุมดังกล่าวเป็นการขาดประชุมในวาระที่สำคัญใช่หรือไม่ รวมถึงให้เหตุผลในที่ประชุมอย่างไร อีกทั้งเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุผลอันสมควรแก่เหตุของการขาดการประชุมหรือไม่ โดยขอให้เวลากกต.ในการตอบเป็นเวลา 30 วัน แต่ถ้าตอบแล้วเห็นผลไม่สำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงมติถือว่าเป็นความผิดในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม จะดำเนินการส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมต่อไป หรือถ้าไม่ตอบหมายถึงว่า กกต.ทั้ง 7 คนนั้นไม่ได้ใส่ใจที่จะตอบเรื่องนี้ให้กับสังคม จะส่งเรื่องให้กับ ป.ป.ช.ตรวจสอบทั้งคณะ