โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยลำปาง

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยลำปาง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้  ในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว  ในพื้นที่จังหวัดปาง        

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยลำปาง

วันนี้ (8 ธ.ค.65) เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,500 ผืน ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ 13 อำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎร เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปาง และมอบแก่ราษฎรอำเภองาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจ

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยลำปาง

             

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปกล่าวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบทั้งนี้ องคมนตรี พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยลำปาง

จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 100 ตำบล 931 หมู่บ้าน มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัด และในบริเวณตอนกลางของจังหวัด บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 268.80 เมตร ทำให้ในฤดูหนาวจะมีอากาศที่หนาวเย็นถึงหนาวจัดเป็นวงกว้าง

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยลำปาง

โดยเฉพาะประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนติดกับป่าไม้และชายเขา อาทิ อำเภองาว อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ ส่งผลให้ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ไร้ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ทุพลภาพ และราษฎรได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นวงกว้างทุกปีโดยจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิฯ องกรการกุศลต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือราษฎรให้ทั่วถึง ต่อไป