"พระองค์ภา" นำ กองร้อย วอน เดอร์ แข่ง สุนัขใช้งาน ชิงถ้วยพระราชทาน "ในหลวง"

"พระองค์ภา" นำ กองร้อย วอน เดอร์ แข่ง สุนัขใช้งาน ชิงถ้วยพระราชทาน "ในหลวง"

ทบ.จับมือ ก.ท่องเที่ยวฯ จัดแข่งสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล IGP ชิงถ้วยพระราชทาน "ในหลวง" องค์ภา นำ กองร้อย วอน เดอร์ สุนัขทรงเลี้ยง ร่วมด้วย

6 ธ.ค.2565 กองบัญชาการกองทัพบก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ร่วมกับ กองทัพบก และ สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จัดกิจกรรมการแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล IGP “Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022” (TWD 2022) ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 10 - 18 ธ.ค. 65 ณ สนามฝึกสุนัข กองพันสุนัขทหาร (พัน.สท.) และพื้นที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก (ศสท.กส.ทบ.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

"พระองค์ภา" นำ กองร้อย วอน เดอร์ แข่ง สุนัขใช้งาน ชิงถ้วยพระราชทาน "ในหลวง"

โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว

"พระองค์ภา" นำ กองร้อย วอน เดอร์ แข่ง สุนัขใช้งาน ชิงถ้วยพระราชทาน "ในหลวง"

 

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล IGP และยังถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงร่วมการแข่งขันและถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด

"พระองค์ภา" นำ กองร้อย วอน เดอร์ แข่ง สุนัขใช้งาน ชิงถ้วยพระราชทาน "ในหลวง"

สำหรับการแข่งขันมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะนักกีฬา และสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล เชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาในระดับโลก เป็นการยกระดับการแข่งขันภายในประเทศไทย ให้มีมาตรฐาน อีกทั้งเตรียมตัวแทนนักกีฬาของประเทศไทย ในการเข้าแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ ในโอกาสต่อไป และพัฒนากิจการสุนัขทหารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง  

"พระองค์ภา" นำ กองร้อย วอน เดอร์ แข่ง สุนัขใช้งาน ชิงถ้วยพระราชทาน "ในหลวง"

ด้าน พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ในอดีตในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริในการนำสุนัขมาช่วยในกิจการทหาร เช่น การตรวจสอบทุ่นระเบิด กับดักระเบิด ในยุคที่มีความขัดแย้งอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ จากนั้นก็มีการพัฒนามาตามลำดับ โดยมีการตั้งกองพันสุนัขทหาร (พัน.สท.) และพื้นที่ ศูนย์การสุนัขทหาร เพื่อให้ใช้ในกิจการทหารเพิ่มมากขึ้น ทั้งการจัดกำลังพลและสุนัขทหารถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านงานถวายความปลอดภัยฯ ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมาปฏิบัติภารกิจ สนับสนุนการถวายความปลอดภัยฯ ถึงจำนวน 202 ครั้ง
การสนับสนุนแผนงานป้องกันชายแดนทั้ง 7 กองกำลังป้องกันชายแดน การสนับสนุนแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการสนับสนุนแผนงานรักษาความปลอดภัยหน่วยงานที่สำคัญของกองทัพบก

"พระองค์ภา" นำ กองร้อย วอน เดอร์ แข่ง สุนัขใช้งาน ชิงถ้วยพระราชทาน "ในหลวง"

สำหรับสุนัขเข้าร่วมสอบและแข่งขัน อาทิ สุนัขทรงเลี้ยง สังกัด วอน เดอร์ 908 (VON dER 908) จำนวน 15 สุนัข สุนัขทหาร (Sun Taharn) จำนวน 7 ตัว สังกัด รพศ.3 รอ. จำนวน 3 ตัว สังกัด สูงสุดสุนัขใช้งานสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 7 ตัว สังกัดทั่วไป  จำนวน 50 ตัว และสุนัขต่างประเทศ