ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันนี้ (7 ต.ค.65) เวลา 17.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายทอรีร์ อิบเซน (Mr. Thórir Ibsen) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย นายทอรีร์ อิบเซน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายแพทริก เบิร์น (Mr. Patrick Bourne) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายแพทริก เบิร์น เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายปาเวล ปีเตล (Mr. Pavel Pitel) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย นายปาเวล ปีเตล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายแพทริก เฮมเมอร์ (Mr. Patrick Hemmer) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย นายแพทริก เฮมเมอร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการทูตประจำนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีราชรัฐลักเซมเบิร์ก มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล (Ms. Astrid Emilie Helle) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย นางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และเอกอัครราชทูต ผู้แทนราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (Mr. Robert F. Godec) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานอาวุโสด้านสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานสำนักงานประชากร ผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่นฐานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา มาก่อน