ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

​​วันนี้ (6 ต.ค.65) เวลา 17.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

​นายเนบอยชา โกฮาโรวิช (Mr. Nebojša Koharovic) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียประจำประเทศไทย 

​​ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียประจำประเทศไทย นายเนบอยชา โกฮาโรวิช ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโครเอเชียประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายอาร์มัน อิสเซตอฟ (Mr. Arman lssetov) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย

​​ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย นายอาร์มัน อิสเซตอฟ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้แทนถาวรสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

​นางสาวเซซิเลีย ซูนิลดา กาลาร์เรตา บาซัน (Ms. Cecilia Zunilda Galarreta Bazán) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย

​​ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรู ประจำประเทศไทย นางสาวเซซิเลีย ซูนิลดา กาลาร์เรตา บาซัน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเปรู มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

​​นางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (Ms. Angela Jane Macdonald) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

​​ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย นางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลีย มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

​นายเปองีรัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปองีรัน ฮาจี ซัลเละฮ์ (Mr. Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salleh) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย

​​ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย นายเปองีรัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปองีรัน ฮาจี ซัลเละฮ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตบูรไนดารุสซาลามประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายอากุชตีญู อังแดร ดือ การ์วาญู ฟือร์นังดึช (Mr. Agostinho André de Carvalho Fernandes) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทย นายอากุชตีญู อังแดร ดือ การ์วาญู ฟือร์นังดึช ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแองโกลาประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย