สถาบันการบินพลเรือน เปิดสมัครสอบหลักสูตรช่างอากาศยาน ตั้งแต่วันนี้ – 6 มิ.ย. 66

สถาบันการบินพลเรือน เปิดสมัครสอบหลักสูตรช่างอากาศยาน ตั้งแต่วันนี้ – 6 มิ.ย. 66

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรช่างอากาศยาน ตั้งแต่วันนี้ – 6 มิ.ย. 66 เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับเรื่อง สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรช่างอากาศยาน ตั้งแต่วันนี้ – 6 มิ.ย. 66 นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 4 : รับตรงอิสระ (On-site)
 

อย่าพลาดโอกาสสุดท้าย สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจก้าวเข้าสู่อาชีพด้านการบิน สมัครเรียน สอบสัมภาษณ์ รู้ผล ชำระเงิน ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 1 วัน หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2 ปี)

  • จบไปทำงานได้เลย
  • ได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทันที
  • สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน
  • เสริมสร้างทักษะทางทฤษฎี และปฏิบัติ
  • ผสมผสานทักษะเชิงกล (Mechanical) และเอวิโอนิกส์ (Avionics) ให้มีความสามารถในการทำงานได้แบบผสมผสาน
  • มุ่งเน้นให้เรียนรู้ระบบอากาศยานทั้งระบบ
  • ส่งเสริมให้เกิดความถนัดในวิชาชีพ ตลอดจนมีสมรรถนะ (Competency) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ Walk-In มาสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรการบิน ชั้น G แผนกทะเบียนและวัดผล สถาบันการบินฯ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 09.00 – 15.00 น.

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันการบินพลเรือน เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th หรือติดต่อได้ที่สายด่วน 02 2725741 หรือโทร. 02 2725741 ต่อ 4

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม