ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชน กรณีกดเงินสดจากตู้ ATM ไม่ได้

ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชน กรณีกดเงินสดจากตู้ ATM ไม่ได้

การใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ผ่านบัตรประชาชน ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป กระทรวงการคลัง แนะนำกรณีกดเงินสดจากตู้ ATM ไม่ได้ ให้ติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้

การใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ผ่านบัตรประชาชน ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป กระทรวงการคลัง แนะนำกรณีกดเงินสดจากตู้ ATM ไม่ได้ ให้ติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้

สิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ซึ่งจะมีบางส่วนที่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ เช่น มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน , มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน (กรณีที่ใช้ค่าน้ำเกิน 100 แต่ไม่เกิน 315 บาท) และเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ  200 บาทต่อเดือน

หากผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ต้องการถอนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลาง ได้เปิดให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Call Center) เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีผู้มีสิทธิฯ มีข้อสงสัยสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์โทร 02 109 2345 หรือหรือสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการฯ รอบใหม่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทน หากไปประชาชนที่ได้รับสิทธิไปซื้อของที่ร้านธงฟ้า หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯต้องนำบัตรประชาชนให้ทางร้านค้าเพื่อรูดจ่ายผ่านอุปกรณ์เครื่อง EDC หรือผ่านแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" แล้วบอกรหัสบัตร 6 หลักที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร หากจำไม่ได้จะไม่สามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตสิทธิลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา (4 เม.ย.66)

- เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายน ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ?

- วิธีใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านบัตรประชาชน 1 เมษายน เริ่มวันแรก

- เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2566 เงินเข้าแล้ว ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ขอให้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และปรับปรุงแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ให้เป็นรุ่นเวอร์ชันปัจจุบันเพื่อรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิฯ โดยสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

  1. ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านอุปกรณ์เครื่อง EDC สามารถปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
  2. ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" สามารถปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดพบปัญหาในการปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน รวมถึงหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลแก้ไขปัญหาร้านค้า (Merchant Call Center) โทร 02 111 1111 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อัปเดตความคืบหน้าโครงการฯ

กระทรวงการคลัง เผยข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวน 12,902,750 ราย (ร้อยละ 88.39) และจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ จำนวน 1,220,693 ราย

ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด และสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด

การยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่) หรือที่เว็บไซต์ welfare.mof (คลิกที่นี่)

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือโทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 08 5842 7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)