บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตสิทธิลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา (4 เม.ย.66)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตสิทธิลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา (4 เม.ย.66)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 อัปเดตสิทธิลงทะเบียนค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา สำหรับที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว อย่าลืมว่าจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ กระทรวงการคลัง อัปเดตสิทธิลงทะเบียนค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา สำหรับที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว อย่าลืมว่าจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคนและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาฯ โดยสามารถเช็กช่องทางการลงทะเบียนได้ที่นี่เลย

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่ประสงค์จะรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน โดยเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาฯกำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน และสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวสำเร็จรับบริการอยู่ ดังนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า

  1. ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1130
  2. ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1129
  3. กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 08-6848-1284

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา

  1. ลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1125
  2. ลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1662

ช่วงเวลาในการรับสิทธิ

หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับการประปานครหลวง (กปน.) หรือการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรกคือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566

แต่หากลงทะเบียนหลังจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะเริ่มได้รับสิทธิในเดือนถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

ผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการฯปี 2560 และ 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

อัปเดตความคืบหน้าโครงการฯ

กระทรวงการคลัง เผยข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวน 12,902,750 ราย (ร้อยละ 88.39) และจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ จำนวน 1,220,693 ราย

ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด และสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด

การยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

กรณียืนยันตัวตนไม่สำเร็จ

ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากการตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่านซึ่งในกรณีนี้ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้ง

นอกจากนี้ การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอาจเกิดจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่านขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยต่อไป

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่) หรือที่เว็บไซต์ welfare.mof (คลิกที่นี่)

 

cr : กระทรวงการคลัง