เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายน ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ?

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายน ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ?

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 หรือ บัตรคนจน เดือนเมษายน 2566 ผู้มีบัตรฯ ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ? เช็กรายละเอียดที่นี่!

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และยืนยันตัวตนผ่าน ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 (ผู้มีสิทธิฯ) จำนวนทั้งสิ้น 12,565,862 ราย เป็นไปอย่างราบรื่น

ซึ่งมูลค่าการใช้สิทธิในวันแรก ณ เวลา 12.00 น. มีจำนวนกว่า 519.52 ล้านบาท จากผู้ใช้สิทธิ จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

 

 

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายน ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน เดือนเมษายน 2566 ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2566 (ถอนเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 300 บาท/ครัวเรือน/เดือน

- วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน/ 3 เดือน 

- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง 8 ประเภท ได้แก่

 • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
 • รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
 • รถไฟ
 • รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
 • รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน
 • รถสองแถวรับจ้าง
 • เรือโดยสารสาธารณะ

วันที่ 18 เมษายน 2566 (ถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า

ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • เงินคืนค่าน้ำประปา

ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 เมษายน 2566 (ถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

เนื่องจากเป็นครั้งแรกของประชาชนที่จะมีการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ก๊าซหุงต้ม และค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบกับเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้เปิดให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Call Center) ในช่วงวันที่ 1-2 เมษายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กรณีผู้มีสิทธิฯมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center โทร. 02 109 2345

สำหรับผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ขอให้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และปรับปรุงแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ให้เป็นรุ่นเวอร์ชันปัจจุบันเพื่อรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิฯ โดยสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 1. ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านอุปกรณ์เครื่อง EDC สามารถปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
 2. ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" สามารถปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดพบปัญหาในการปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน รวมถึงหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลแก้ไขปัญหาร้านค้า (Merchant Call Center) โทร 02 111 1111 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่) หรือที่เว็บไซต์ welfare.mof (คลิกที่นี่)

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ

โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 08 5842 7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)