เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2566 เงินเข้าแล้ว ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2566 เงินเข้าแล้ว ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน

เช็ค "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ล่าสุด (1 เมษายน 66) เงินเข้าแล้วสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จำนวน 12,565,862 ล้านราย สามารถเริ่มใช้สิทธิได้เลยผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

เช็ค "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ล่าสุด (1 เมษายน 2566) เงินเข้าแล้วสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จำนวน 12,565,862 ล้านราย สามารถเริ่มใช้สิทธิได้เลยผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับการใช้สิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่นี้ สามารถตรวจสอบไทม์ไลน์การโอนเงินเข้าได้ ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2566 (ถอนเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 300 บาท/ครัวเรือน/เดือน

- วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน/ 3 เดือน 

- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง 8 ประเภท ได้แก่

 1. รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
 2. รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
 3. รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
 4. รถไฟ
 5. รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
 6. รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน
 7. รถสองแถวรับจ้าง
 8. เรือโดยสารสาธารณะ

วันที่ 18 เมษายน 2566 (ถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน (กรณีที่ใช้ค่าน้ำเกิน 100 แต่ไม่เกิน 315 บาท)

วันที่ 22 เมษายน 2566 (ถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ  200 บาทต่อเดือน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้สิทธิผ่านบัตร ปชช. 1 เมษายน 2566 นี้ได้กี่คน อะไรบ้าง

- ใช้สิทธิวันแรก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน เหตุใช้สิทธิไม่ได้

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเก่า มีเงินเหลืออยู่ในช่อง e-Money ทำยังไง ?

 

การใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน

เนื่องจากเป็นครั้งแรกของการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ก๊าซหุงต้ม และค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบกับเป็นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ กรมบัญชีกลาง ได้เปิดให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Call Center) ในช่วงวันที่ 1-2 เมษายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีผู้มีสิทธิฯ มีข้อสงสัยสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์โทร 02 109 2345

สำหรับผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ขอให้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และปรับปรุงอัปเดตแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเพื่อรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิฯโดยสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 1. ร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่อง EDC สามารถปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
 2. ร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” สามารถปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

หากร้านผู้ประกอบการพบปัญหาในการปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน หรือมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลแก้ไขปัญหาร้านค้า (Merchant Call Center) โทร 02 111 1111 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

cr : กระทรวงการคลัง