วิธีใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านบัตรประชาชน 1 เมษายน เริ่มวันแรก

วิธีใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านบัตรประชาชน 1 เมษายน เริ่มวันแรก

วิธีการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ผ่านบัตรประชาชนในวันแรก (1 เมษายน 2566)

วิธีการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ผ่านบัตรประชาชนในวันแรก (1 เมษายน 2566) นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 12,565,862 ราย

สำหรับการเริ่มใช้สิทธิภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านบัตรประชาชนวันนี้ 1 เมษายน 2566 เป็นวันแรก สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งมูลค่าการใช้สิทธิในวันแรก ณ เวลา 12.00 น.มีจำนวนกว่า 519.52 ล้านบาท จากผู้ใช้สิทธิจำนวนกว่า 1.9 ล้านราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเป็นครั้งแรกของประชาชนที่จะมีการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ก๊าซหุงต้ม และค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบกับเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้เปิดให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Call Center) ในช่วงวันที่ 1-2 เมษายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กรณีผู้มีสิทธิฯมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center โทร. 02 109 2345

สำหรับผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ขอให้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และปรับปรุงแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ให้เป็นรุ่นเวอร์ชันปัจจุบันเพื่อรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิฯ โดยสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

  1. ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านอุปกรณ์เครื่อง EDC สามารถปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
  2. ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" สามารถปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ หากร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดพบปัญหาในการปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน รวมถึงหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลแก้ไขปัญหาร้านค้า (Merchant Call Center) โทร 02 111 1111 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่) หรือที่เว็บไซต์ welfare.mof (คลิกที่นี่)

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง