ตำรวจชลบุรี สั่งเด้ง "ด.ต." จับบุหรี่ไฟฟ้า-รีดเงินนักท่องเที่ยว

ตำรวจชลบุรี สั่งเด้ง "ด.ต." จับบุหรี่ไฟฟ้า-รีดเงินนักท่องเที่ยว

ตำรวจชลบุรี เซ็นคำสั่งออกราชการ "ด.ต." ตำรวจจราจรพัทยา จับบุหรี่ไฟฟ้า เรียกค่าปรับ 6 หมื่นบาท จากนักท่องเที่ยว ต่อรองเหลือ 3 หมื่นบาท

ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ชี้แจงเพิ่มเติม กรณีปรากฏภาพข่าวสื่อมวลชนรายการ “โหนกระแส” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ข้อความดังนี้ “ข้อความในกลุ่มไกด์ กรณีลูกทัวร์ถูกจับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่พัทยา ถูก เรียกค่าปรับ 6 หมื่นบาท นักท่องเที่ยวต่อรองเหลือ 3 หมื่นบาท”

เหตุการณ์เกิดที่พัทยา ประมาณวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งที่ 34/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 66 ให้ ดาบตำรวจ นพกฤษฎ์ ไปปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม และมีคำสั่งที่ 35/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 แต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และการดำเนินการของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

ตำรวจชลบุรี สั่งเด้ง "ด.ต." จับบุหรี่ไฟฟ้า-รีดเงินนักท่องเที่ยว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

พิจารณาจาก พยานหลักฐานต่างๆ แล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหา เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ หรือ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย” ตามมาตรา 112 (1) แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

จึงมี ความเห็นเสนอ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และเห็นควรให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ กับ ดาบตำรวจ นพกฤษฎ์ ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และ 157 ต่อไป

เพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่ง ที่ 42/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีดังกล่าว คำสั่ง ภ.จว.ชลบุรี ที่ 43/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ ดาบตำรวจ นพกฤษฎ์ ออกจากราชการไว้ก่อน และได้สั่งการให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ถูกกล่าวหา ต่อไป

 

ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ให้ทราบว่าหากมีพยานบุคคล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือพยานหลักฐานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการในส่วนที่ส่วนเกี่ยวข้องต่อไป