ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน ได้ด้วยตัวเองผ่าน 3 ช่องทาง เช็กรายละเอียดที่นี่

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนติดตามความคืบหน้าผลการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าระบบเพื่อ ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่าน-ไม่ผ่าน และกรณีที่ตรวจสอบสถานะแล้ว ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนจะต้องทำอย่างไรต่อไป ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบัน จะสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือน ก่อนเริ่มใช้สิทธิของ โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเมื่อวันที่ 16 ม.ค.66 ระบุว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า 19.63 ล้านราย และข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า 24.88 ล้านราย รวมทั้งสิ้นกว่า 44.51 ล้านราย 

โดยคาดว่า จะสามารถประกาศผลโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 ซึ่ง กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมการสำหรับการประกาศผลดังกล่าว

 

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

3 ช่องทาง ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน

1. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทาง

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน

2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่านเว็บไซต์

 • กรณี ผ่าน รอยืนยันเพื่อใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กรณี ไม่ผ่าน ไม่ได้รับสิทธิและอุทธรณ์

ตรวจสอบคุณสมบัติ กรณีผ่าน-มีรายชื่อ ผ่านคุณสมบัติ สามารถยืนยันตัวตนที่

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้นไป จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้

อีกทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้อง ผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ในอนาคต ส่วนวันเริ่มใช้สิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" จะมีการประกาศเป็นทางการอีกครั้ง

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเก่า และผ่านคุณสมบัติ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่

จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่าน บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เท่านั้น

ยื่นอุทธรณ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" กรณีไม่ผ่าน-ไม่มีรายชื่อ 

กรณีที่ผู้ลงทะเบียน ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ นั้น ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้ง โดย กระทรวงการคลัง จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15-30 วัน หากอุทธรณ์ผ่าน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ย้อนหลังต่อไป ถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ

สิทธิประโยชน์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" มีอะไรบ้าง ?

 • ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 300 บาท
 • ผู้ที่มีรายได้ 30,000 -100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 200 บาท
 • โดยทั้งสองเกณฑ์ จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกเดือนละ 500 บาท เงินชดเชยค่าไฟฟ้า (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินเพิ่มเบี้ยสำหรับผู้พิการอีก 200 บาทต่อเดือน

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน

ที่มา : กระทรวงการคลัง