ประกาศผลสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ก่อนเริ่มใช้สิทธิ 1 มี.ค.นี้

ประกาศผลสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ก่อนเริ่มใช้สิทธิ 1 มี.ค.นี้

“ธนกร” เผย กระทรวงการคลัง ตรวจสอบคุณสมบัติ เตรียมประกาศผลสถานะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ในเดือนมกราคม ก่อนเริ่มใช้สิทธิ 1 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายธนกร  วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในปี 2565 หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ซึ่ง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศผล "สถานะการลงทะเบียน" ของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่โชว์สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 19.64 ล้านราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22.29 ล้านราย

โดยจะทยอย ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้ และเริ่มใช้สิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 

 

ประกาศผลสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ก่อนเริ่มใช้สิทธิ 1 มี.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเจาะจง (Targeting) ตรงตามความจำเป็นและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มุ่งช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลุดพ้นจากความยากจน

ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) สำหรับกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลในการกำจัดความยากจน แต่ยังต้องอาศัยการผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเพื่อนำพาประเทศก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

- ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 300 บาท

- ผู้ที่มีรายได้ 30,000 -100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 200 บาท

- โดยทั้งสองเกณฑ์ จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกเดือนละ 500 บาท เงินชดเชยค่าไฟฟ้า (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

- เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

- เงินเพิ่มเบี้ยสำหรับผู้พิการอีก 200 บาทต่อเดือน

ตรวจสอบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน 

ประกาศผลสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ก่อนเริ่มใช้สิทธิ 1 มี.ค.นี้

ประกาศผลตรวจสอบผ่านเว็บไซต์

  • กรณี ผ่าน รอยืนยันเพื่อใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
  • กรณี ไม่ผ่าน ไม่ได้รับสิทธิและอุทธรณ์

กรณีผ่าน-มีรายชื่อ ผ่านคุณสมบัติ สามารถยืนยันตัวตนที่

  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ยื่นอุทธรณ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" กรณีไม่ผ่าน-ไม่มีรายชื่อ 

กรณีที่ผู้ลงทะเบียน ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ นั้น ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้ง โดย กระทรวงการคลัง จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15-30 วัน หากอุทธรณ์ผ่าน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ย้อนหลังต่อไป ถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ