"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประกาศผลปลาย ม.ค.นี้ ไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นอุทธรณ์ต่อได้

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประกาศผลปลาย ม.ค.นี้ ไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นอุทธรณ์ต่อได้

กระทรวงการคลัง คาดประกาศผลผู้ได้สิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปลาย ม.ค.นี้ ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง คนไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นอุทธรณ์ต่อได้

กระทรวงการคลัง แจ้งความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า 19.63 ล้านราย และข้อมูลคู่สมรส และบุตรอีกกว่า 24.88 ล้านราย รวมทั้งสิ้นกว่า 44.51 ล้านราย คาดว่า จะสามารถประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 นี้ โดยมีช่องทางตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ 3 ช่องทาง ดังนี้  

1.เว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือเว็บไซต์https://welfare.mof.go.th 

2.หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย  สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา 

3.โทรศัพท์สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คอลเซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.0-2109-2345 เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

เมื่อผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนที่ ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้นไป จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ได้ ซึ่งจะใช้แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิม และผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ในอนาคต ส่วนวันเริ่มใช้สิทธิ กระทรวงการคลังจะประกาศเป็นทางการอีกครั้ง ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน จะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิรอบใหม่ ปี 2566 หลังจากนั้น จะใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามช่องทางและวันที่กระทรวงการคลัง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง สอบถามได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.0-2109-2345 เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" ประกาศผลปลาย ม.ค.นี้ ไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นอุทธรณ์ต่อได้