ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผล สถานะลงทะเบียน อัปเดตล่าสุด

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผล สถานะลงทะเบียน อัปเดตล่าสุด

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลสถานะลงทะเบียน มีผู้ลงทะเบียนแสดงข้อความ "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1,386,423 ราย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าว รวมถึงเพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลให้ได้มากที่สุด คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และสังคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในโครงการฯ จึงให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่กลุ่มดังกล่าวกับกรมการปกครองอีกครั้งหนึ่ง

ผลการ ตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ณ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 พบว่า มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” เพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 13,356 ราย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับ ผู้ลงทะเบียนที่ยังคงมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต และหากพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครอง ขอให้รีบดำเนินการแก้ไข

แก้ไขข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

หากผู้ลงทะเบียน ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

ผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการฯ เป็นครั้งสุดท้ายในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
 

 

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ กระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ด้วยตัวเองได้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)