ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธ.ค.2565 วันนี้มีเงินเข้า ถอนเป็นเงินสดได้

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธ.ค.2565 วันนี้มีเงินเข้า ถอนเป็นเงินสดได้

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2565 เช้าวันนี้ (22 ธ.ค.2565) มีเงินเข้า กรมบัญชีกลาง กรมทรวงการคลัง ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2565 เช้าวันนี้ (22 ธ.ค.2565) มีเงินเข้า กรมบัญชีกลาง กรมทรวงการคลัง ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่เลย

โดยวันที่ 22 ธันวาคม 2565 จะมีการโอนเงินเข้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นงวดที่ 3 หรืองวดสุดท้ายในเดือนนี้ สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ คือ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

ก่อนหน้านี้มีการโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปแล้ว 2 งวดในเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คือ 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ต.ค. – ธ.ค.2565)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

- เงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

- เงินชดเชยค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือโทร 0-2127-7000

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธ.ค.2565 วันนี้มีเงินเข้า ถอนเป็นเงินสดได้