ทองคำ กรัมละ 1,881.75 บาท

ทองคำ กรัมละ 1,881.75 บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564

  • ประกาศราคาแร่

                                                             (บาท / หน่วย)

1.ตะกั่ว                                    เมตริกตันละ     79,730.00

2.สังกะสี                                  เมตริกตันละ     97,960.00

3.ทองคำ                                  กรัมละ             1,881.75

4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์         เมตริกตันละ    585,570.00   

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 27 สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

163005413638

แท็กที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจทองคำ