'พาณิชย์' เร่งกระจายลำไย ช่วยเกษตรกรภาคเหนือ

'พาณิชย์' เร่งกระจายลำไย ช่วยเกษตรกรภาคเหนือ

“พาณิชย์” เร่งกระจายลำไย ช่วยเกษตรกรภาคเหนือ หลังสวนลำไยเจอวิกฤต ขาดแรงงาน-ส่งออกจีนสะดุด

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตลำไยภาคเหนือออกสู่ตลาดมาก โดยจังหวัดที่ปลูกมาก คือ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย มีผลผลิตรวมกันกว่า 88% ของลำไยทั้งหมด ซึ่งในฤดูกาลผลิตปีนี้ ผลผลิตบางส่วนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งกระทบร้อนและฝนตกชุก ทำให้ลำไยลูกเล็กแตกลาย แก่เร็วกว่าปกติ ขึ้นหัว ไม่สามารถนำไปใช้อบได้ ประกอบกับปัญหาด้านแรงงาน ซึ่งพบว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแรงงานในห่วงโซ่อุปทานลำไย ทั้งในส่วนของแรงงานชนเผ่าที่ส่วนใหญ่ใช้มาตรการป้องกันโรคโดยปิดหมู่บ้าน จึงไม่สามารถลงมารับจ้างได้ แรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถเดินทางข้ามเขตได้ ส่วนแรงงานไทยจากภาคอื่นก็ต้องการออกจากพื้นที่

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อด้านตลาดรองรับ ซึ่งโดยปกติ 65% ของผลผลิตลำไย จะใช้ในการแปรรูปเป็นลำไยอบแห้ง และผลิตภัณฑ์อื่น แต่ในปีนี้ ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับคำสั่งซื้อจากจีนที่เป็นตลาดหลัก ทำให้ขาดความมั่นใจจึงชะลอการรับซื้อในช่วงนี้ รวมถึงเวียดนามมีผลผลิตมากขึ้น จึงนำเข้าลำไยรูดร่วงจากไทยเพื่อนำไปอบแห้งลดลง  ด้านสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้รวบรวมก็ขาดสภาพคล่องด้านเงินหมุนเวียนที่จะใช้รับซื้อลำไย

จากสถานการณ์ดังกล่าว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงได้สั่งการด่วนให้กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ต้นทาง-ปลายทาง เซลล์แมนจังหวัด เซลล์แมนประเทศ เร่งเข้าไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไย รวมถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออก

โดยด้านตลาดรองรับในประเทศ กรมการค้าภายในจะเร่งช่วยเหลือดูดซับผลผลิตลำไยในช่วงที่กระจุกตัวนี้ รวมกว่า 80,000 ตัน โดยช่วยค่าบริหารจัดการ 3 บาท/กก. ในการรับซื้อลำไย ของ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย แพร่ น่าน และพะเยา ทำสัญญาข้อตกลง (อมก๋อยโมเดล) กับผู้ซื้อ 6 ราย เป้าหมาย 4,788 ตัน  ได้แก่ บิ๊กซี เดอะมอลล์ โลตัส แม็คโคร ตลาดกลาง และ P80 กระตุ้นการส่งออกโดยช่วย 5 บาท/กก. ซึ่งมีผู้ส่งออกลำไยที่ยื่นขอรับการสนับสนุน 31 ราย เป้าหมายส่งออก 59,482 ตัน เสริมสภาพคล่องโดยช่วยชดเชยดอกเบี้ย 3% 6 เดือน (คชก.) ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ วงเงินกู้รายละ 50 ล้านบาท รวม 3,300 ล้านบาท ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ธกส. ที่ออกโครงการสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร และ บสย. ที่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อของ ธกส. ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก ภายใต้ โครงการ PGS ระยะที่ 9 

นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน จะจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคลำไย เป้าหมาย 2,350 ตัน ผ่านร้านธงฟ้ารถ mobile ผลไม้ นำลำไยวิ่งไปจำหน่ายถึงหน้าบ้านประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 30 คัน รณรงค์บริโภคลำไยผ่านห้างท้องถิ่น ห้างค้าส่งค้าปลีก ททบ.5 (เพิ่มการรับซื้อจากปกติ) โดยในส่วนสถานีบริการน้ำมัน ปตท  PT บางจากได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่จำหน่ายฟรีแก่เกษตรกร และอยู่ระหว่างประสานร่วมรณรงค์บริโภคลำไยกับกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ มีเป้าหมายเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาลำไยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนช่วยอุดหนุนลำไยผ่านทุกช่องทางที่ท่านสะดวกซื้อ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปพร้อมกัน