คุณภาพชีวิต-สังคม

ใครได้ฉีด 'วัคซีนไฟเซอร์' ถึงไทยแล้ว 1.5 ล้านโดส

สธ.เผยกลุ่มเป้าหมายรับ "วัคซีนไฟเซอร์" ล็อตอเมริกาบริจาค 1.5 ล้านโดส หลังส่งถึงไทยแล้ว

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับมอบ 1.5 ล้านโดส จะต้องนำสู่เข้ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และระหว่างนั้นจะดำเนินการคู่ขนานไปด้วย คือ อบรมการฉีดวัคซีน เนื่องจากเป็นวัคซีนแบบชนิดเข้มข้น

162763599829

เบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินการฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าจำนวน 700,000 คน ร่วมกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7กลุ่มโรค ผู้สูงอายุ รวมถึง เด็กอายุ 12 ปีที่มีโรคประจำตัว โดยตัวเลข สัดส่วนจะทำตามที่จังหวัดเสนอมา

อนึ่ง สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่คณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 กำหนดว่าจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรก 1.54 ล้านโดส ประกอบด้วย

1. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ (เข็ม 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน) 700,000 โดส

2. ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีสัญชาติไทย ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 645,000 โดส

3. ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้เดินทางไปต่างประเทศ ที่จำเป็นต้องรับวัคซีนไฟเซอร์ เช่น นักการทูต นักศึกษา 150,000 โดส

4. ทำการศึกษาวิจัย (ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจริยธรรม) จำนวน 5,000 โดส

5. สำรองส่วนกลางสำหรับตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ จำนวน 40,000 โดส

162763599764

162760785664