ครม.ไฟเขียว 8.5 พันล้านบาท เยียวยาก่อสร้าง-ร้านอาหาร พื้นที่ 6 จังหวัด

ครม.ไฟเขียว 8.5 พันล้านบาท เยียวยาก่อสร้าง-ร้านอาหาร พื้นที่ 6 จังหวัด

ครม.เห็นชอบมาตรกาเยียวยาผู้ประกอบการก่อสร้าง-ร้านอาหาร 6 จังหวัดครอบคลุมทั้งใน-นอกระบบ วงเงิน 8,500 ล้านบาท ใช้เงินกู้ 5,000 ล้านบาท เงินประกันสังคม 3,500 ล้านบาท

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากประกาศฯฉบับที่ 25 ซึ่งโดยหลักได้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจในร้านอาหารในพื้นที่ที่มีการออกมาตรการควบคุมสูงสุด 6 จังหวัดที่ออกมาตรการห้ามนั่งในร้านอาหาร ได้แก่ กทม.และปริมณฑลได้แก่ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด

โดยมาตรการที่ออกมาเป็นมาตรการพิเศษที่ออกมาในช่วงเวลา 1 เดือนในการดูแลทั้งแรงงาน ลูกจ้าง และนายจ้างทั้งในระบบและนอกระบบโดยใช้วงเงินประมาณ8.5 พันล้านบาทแบ่งเป็นเงินจากกองทุนประกันสังคม 3.5 พันล้านบาท และเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 1 ล้านล้านบาทจำนวน 5 พันล้านบาท ที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่มาใช้จ่ายในส่วนนี้โดยมีมาตรการต่างๆ ได้แก่ 

1.มาตรการที่ช่วยเหลือลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ในสัดส่วน 50% ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน 

2.มาตรการในการช่วยเหลือลูกจ้างในระบบประกันสังคม ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษอีก 2,000 บาท เนื่องจากลูกจ้างบางส่วนได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน หรือบางธุรกิจอาจไม่จ่ายเงินเดือนให้ในช่วงนี้รัฐจึงให้เงินเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือในช่วงเวลานี้ 

3.มาตรการในการช่วยเหลือนายจ้าง โดยนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 3,000 บาทโดยเป็นการจ่ายรายหัวให้กับลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการจริงแต่ไม่เกิน 200 คน กำหนดระยะเวลา 1 เดือน 

ข่าวที่น่าสนใจ : 

และ 4. ส่วนแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมซึ่งรัฐบาลมีฐานข้อมูลจากแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน"

ในกรณีที่ผู้ประกอบการและแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบก็ให้เข้ามาอยู่ในระบบเพื่อรับสิทธิโยชน์ในส่วนี้ โดยในระยะเวลา 1 เดือนกระทรวงแรงงานจะอำนวยความสะดวกให้มีการลงทะเบียนโดยนายจ้างพาลูกจ้างไปลงทะเบียนก็จะได้เงิน 3,000 บาท และลูกจ้างก็จะได้เงิน 2,000 บาทเช่นเดียวกัน แต่จะไม่ได้ให้ค่าชดเชยการว่างงานฉุกเฉินในสัดส่วน 50%

และในจำนวนนี้แรงงานจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือการว่างงานสุดวิสัยเนื่องจากยังจ่ายสมทบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือนตามกฎหมายประกันสังคม โดยในส่วนที่ไม่มีลูกจ้างก็ได้รับเงินเฉพาะ 3,000 บาทโดยลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงิน