'ม.33เรารักกัน' อัพเดทกรอบเวลา 'ยืนยันตัวตน' และการยื่น 'ทบทวนสิทธิ'

'ม.33เรารักกัน' อัพเดทกรอบเวลา 'ยืนยันตัวตน' และการยื่น 'ทบทวนสิทธิ'

อัพเดท "ม.33เรารักกัน" หลัง ครม. เคาะปรับปรุงรายละเอียด ขยายเวลาให้กด "เช็คสิทธิ" และ "ยืนยันตัวตน" ได้ยาวนานขึ้น รวมถึงขยายกรอบเวลาให้ผู้ที่จะยื่น "ทบทวนสิทธิ" อีกด้วย ชวนดูไทม์ไลน์ใหม่หลังจากนี้ว่าเป็นยังไง?

อัพเดทใหม่! สำหรับไทม์ไลน์ของโครงการ "ม.33เรารักกัน" หลังจากที่ประชุม ครม. มีมติปรับปรุงรายละเอียด ขยายกรอบเวลาในการกดเช็คสิทธิ หรือตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ รวมถึงขยายกรอบเวลาการกด "ยืนยันตัวตน" ในแอพฯ "เป๋าตัง" ด้วย 

การปรับปรุงกรอบเวลาใหม่ครั้งนี้ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สามารถเลือกกดรับสิทธิ "ม.33เรารักกัน" ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น โดยจะแบ่งช่วงเวลาการโอนเงินเยียวยาให้เป็น 3 รอบด้วยกัน แต่ละรอบจะได้เงินครั้งแรกไม่เท่ากัน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รวบรวมข้อมูลฉบับปรับปรุงใหม่ มาให้เช็คลิสต์กันดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

1. "ม.33เรารักกัน" เช็คสิทธิ "ยืนยันตัวตน" ได้วันไหน?

จากเดิม กำหนดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ "ม.33เรารักกัน" กด "ยืนยันตัวตน" ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 หากไม่ทำในกรอบระยะเวลานี้ก็จะถูกตัดสิทธิ แต่ตรงนี้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ คือ ให้ผู้ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า "ได้รับสิทธิ" สามารถกด "ยืนยันตัวตน" ผ่านแอพฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. - 31 พ.ค.64 เพิ่มระยะเวลาให้กดได้ยาวๆ โดยไม่ถูกตัดสิทธิ

ส่วนผู้ที่เช็คสิทธิแล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" ก็สามารถยื่น "ทบทวนสิทธิ" ได้ในวันที่ 15 มี.ค.นี้ เป็นวันแรก และทางโครงการฯ ยังได้ขยายกรอบเวลาการเช็คสิทธิครั้งที่ 2 ของกลุ่มผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิดังกล่าวด้วยเช่นกัน นั่นคือขยายเวลาไปจนถึง 31 พ.ค.64 

2. แบ่งรอบการโอนจ่าย "เงินเยียวยา" เป็น 3 รอบ

ทางโครงการฯ มีการปรับปรุงระยะเวลาการโอนจ่ายเงินเยียวยาใหม่ โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

2.1) หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564

- จะได้รับวงเงินเข้า 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

- จะได้รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 22 มีนาคม 2564

- จะได้รับเงินในครั้งถัดๆ ไป ในวันที่ 29 มีนาคม, 5 เมษายน, 12 เมษายน 2564

2.2) หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 11 เมษายน 2564

- จะได้รับวงเงินครั้งแรก เป็นจำนวนเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่กดใช้งาน

- จะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท 

2.3) หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

- จะได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาท หลังการกดใช้งานครั้งเดียว (ได้ครบวงเงินครบในครั้งแรกเลย)

161544170350

3. ใครยื่น "ทบทวนสิทธิ" ก็ปรับเวลาใหม่เช่นกัน

อีกเรื่องที่มีการปรับปรุงแก้ไข คือ การปรับขยายเวลาให้สำหรับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิในวันที่ 15 มี.ค.64 แล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" และได้ยื่นขอ "ทบทวนสิทธิ" ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารคัดกรองข้อมูลให้ใหม่แล้ว ก็สามารถเข้า "ตรวจสอบสถานะ" ได้อีกครั้ง จากเดิมให้ทำได้ในวันที่ 5-11 เมษายน 2564 เท่านั้น

แต่ตรงนี้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่เป็น ให้กลุ่มยื่นทบทวนสิทธิสามารถ "ตรวจสอบสถานะ" ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 ขยายเวลาการเช็คสิทธิและการใช้งานออกไปยาวๆ อีกเช่นเดียวกัน ซึ่งไทม์ไลน์ในการโอนเงินเยียวยาของกลุ่มนี้ ก็มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่เช่นกัน

4. ไทม์ไลน์ใหม่กลุ่ม "ทบทวนสิทธิ" จะได้เงินเมื่อไหร่?

สรุปไทม์ไลน์สำหรับกลุ่มยื่น "ทบทวนสิทธิ" ฉบับปรับแก้ใหม่มีรายละเอียด ดังนี้

15-28 มี.ค.64 : ระยะเวลาเปิดให้ยื่น "ทบทวนสิทธิ" (สำหรับผู้ที่เช็คสิทธิครั้งแรกแล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ")

*5 เม.ย. - 31 พ.ค.64 : ให้เข้า "ตรวจสอบสถานะ" สกหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ (*ปรับขยายกรอบเวลาใหม่)

5-11 เม.ย. 64 : หากกดยืนยันตัวตนในช่วงนี้ จะต้องรอรับเงินวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 4,000 บาท

12 เม.ย. - 31 พ.ค.64 : หากกดยืนยันตัวตนในช่วงนี้ จะได้รับเงินในวันนั้นทันที จำนวน 4,000 บาท

-----------------------

ที่มา : มติที่ประชุม ครม. ไทยคู่ฟ้า