‘คนละครึ่งเฟส 3’ แง้มรายละเอียด! มีอะไรใหม่บ้าง​?

‘คนละครึ่งเฟส 3’ แง้มรายละเอียด! มีอะไรใหม่บ้าง​?

เปิดรายละเอียดเบื้องต้น โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” หลังกระทรวงการคลังแย้มอยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งจำนวนผู้รับสิทธิ และเงื่อนไขการใช้จ่าย

อัพเดทมาตรการ “คนละครึ่ง” ที่รัฐบาลเตรียมจะขยายสู่เฟสสาม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน หลังจากเปิดให้ประชาชนรับสิทธิทั้ง คนละครึ่งเฟสแรก และ คนละครึ่งเฟส 2 รวมกันกว่า 14 ล้านรายนั้น

ล่าสุด นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยเมื่อวันที่ 5 มี.ค. ว่า​ กระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างการ ออกแบบโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” เพื่อสร้างกำลังซื้อต่อเนื่องให้กับระบบเศรษฐกิจ

โดย นายกฤษฎา กล่าวว่า ขณะนี้​กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาในรายละเอียด โดยเฉพาะเรื่องจำนวนผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ ว่า ควรจะใช้หลักเกณฑ์ใด ซึ่งหากยึดตามเกณฑ์เดียวกันกับมาตรการ “เราชนะ”​ ก็จะอยู่ที่ราว 30 ล้านคน ก็ต้องมาคำนวณต่อถึงงบประมาณ ว่า จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไร และรัฐบาลมีเงินเพียงพอหรือไม่​ อย่างไรก็ตามยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเป็นจำนวนเท่าไร 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ทั้งนี้ โดยหลักการเบื้องต้น “คนละครึ่ง” ยังอยู่ภายใต้แนวคิด โค-เพย์ คือ รัฐช่วยจ่าย 50% และ ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเองอีก 50% 

อย่างไรก็ตาม คาดว่า โครงการ "คนละครึ่งเฟสสาม" ที่จะเพิ่มเติมจาก "คนละครึ่งเฟสแรก" และ "คนละครึ่งเฟสสอง" ก็คือ คนละครึ่งเฟส 3 จะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการได้ด้วย อาทิ การจ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะ เช่นเดียวกับมาตรการเราชนะ

นอกจากนี้ ในส่วนของความคืบหน้า โครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ “เราชนะกลุ่มพิเศษ”​ ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชรา ซึ่งปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 ไปนั้น รัฐบาลก็ได้ทำการขยายเวลาการลงทะเบียนออกไปถึงวันที่ 26 มี.ค.64 เพื่อให้ประชาชนที่ตกหล่น ยังสามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปลงทะเบียนแทนได้ โดยระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) จะปิดระบบลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและจะเปิดระบบรับลงทะเบียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่เพื่อดำเนินการประสานการจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ดำเนินการรับลงทะเบียน นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือในการรับลงทะเบียนให้แก่กลุ่มดังกล่าวให้ครอบคลุมต่อไป

โดยหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง โทร.0 2111 1122 (24 ชั่วโมง)

  • การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 วัน จ - ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน โทร. 0 2111 9999 กด 3 (24 ชั่วโมง)
  • ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ โทร. 0 2111 1122 กด 2 (24 ชั่วโมง)
  • ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ โทร. 0 2109 2345 กด 3 (24 ชั่วโมง)
  • คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการฯ โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 วัน จ - ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่มา ​:  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง , กระทรวงการคลัง