ร้านค้าเราชนะ และ ร้านค้าคนละครึ่ง เช็กเลย รัฐบาลโอนเงินให้ตอนไหน

ร้านค้าเราชนะ และ ร้านค้าคนละครึ่ง เช็กเลย รัฐบาลโอนเงินให้ตอนไหน

ตรวจสอบ "ร้านค้าเราชนะ" และ "ร้านค้าคนละครึ่ง" เช็กเลย รัฐบาลโอนเงินให้ตอนไหน

หลังจากที่โครงการ "คนละครึ่ง" และ โครงการ "เราชนะ" ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาโควิด 19 ระลอกใหม่ โดยโครงการคนละครึ่งรัฐบาลเยียวยา 3,500 รัฐบาลจะจ่ายให้ 150 บาทต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา และโครงการเราชนะ รัฐบาลทยอยโอนเงินงวดแรกโดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

  •  กลุ่มที่ 1 ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเงินอัตโนมัติ 

  •  กลุ่มที่ 2 ผู้ได้สิทธิ "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" ได้รับวงเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท (รวมตกเบิกจากสัปดาห์แรกอีก 1,000 บาท) 18 ก.พ.64 

    - งวดต่อๆ ไปจะได้รับโอนวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท รับเงินทุก "วันพฤหัสบดี" (วันที่ 25 ก.พ. , 4 มี.ค. , 11 มี.ค. , 18 มี.ค.)

ไทม์ไลน์โอนเงินเราชนะ กรุงเทพธุรกิจ

ขณะที่ผู้ประกอบการร้านที่ "ร้านค้าเราชนะ" และ "ร้านค้าคนละครึ่ง" รับเงินจากลูกค้าด้วยแอพฯ "ถุงเงิน" เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินเข้าบัญชีตอนไหน? ซึ่งธนาคารกรุงไทย ได้ชี้แจงดังนี้ 

1.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : วันทำการถัดไป ประมาณ 18.00น. เป็นต้นไป
2.คนละครึ่ง
  • เงิน G-Wallet : วันถัดไป ประมาณ 02.00น. เป็นต้นไป
  • เงินโครงการ   : วันถัดไป ประมาณ 18.00น. เป็นต้นไป
3.เราชนะ วันถัดไป ประมาณ 18.00น. เป็นต้นไป
ไทม์ไลน์โอนเงินร้านค้าเราชนะกรุงเทพธุรกิจ