'เงินประกันรายได้เกษตรกร' อัพเดท ธ.ก.ส. รอ ครม. อนุมัติเพิ่มเป็น 5 หมื่นล้าน

'เงินประกันรายได้เกษตรกร' อัพเดท ธ.ก.ส. รอ ครม. อนุมัติเพิ่มเป็น 5 หมื่นล้าน

ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" อัพเดท ธ.ก.ส. ความคืบหน้ารอ ครม. อนุมัติเพิ่มเป็น 5 หมื่นล้าน

ติดตามความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หรือเรียกง่ายๆว่า "เงินประกันรายได้เกษตรกร"

ล่าสุด คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) หรือ "บอร์ด ธ.ก.ส." ได้เห็นชอบ ขอปรับกรอบวงเงินจากเดิม 46,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 3,839 ล้านบาท รวมเป็น 50,646 ล้านบาท โดยเป็นเงินชดเชยการประกันรายได้ให้เกษตรกร วงเงิน 3,755 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ วงเงิน 84 ล้านบาท

วันที่ 25 ก.พ. 2564 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบขอปรับกรอบวงเงิน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ธ.ก.ส. จะดำเนินการเมื่อ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา "เงินประกันรายได้เกษตรกร" คลิก 

ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา https://chongkho.inbaac.com/

อ้างอิง - baac.or.th / ติดต่อ ธ.ก.ส. 02-555-0555