'ม.33 เรารักกัน' เงื่อนไขการใช้เงิน 4,000 ที่ต้องรู้ ก่อน 'เสียสิทธิ'

'ม.33 เรารักกัน' เงื่อนไขการใช้เงิน 4,000 ที่ต้องรู้ ก่อน 'เสียสิทธิ'

ทำความเข้าใจเงื่อนไข การใช้เงิน "ม.33 เรารักกัน" สำหรับผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา 33" ใช้ถูกวิธี ไม่มีเสียสิทธิ!

"ม.33 เรารักกัน" โครงการเยียวยาจากรัฐบาลสำหรับ "ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา33" ที่จะเยียวยาผู้ที่มีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิใช้เงิน 4,000 บาท ผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่ 21 ก.พ. ผ่านทาง "www.ม33เรารักกัน.com" 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" เปิดเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินโครงการ "ม.33 เรารักกัน" ที่ "มนุษย์เงินเดือน มาตรา33" ต้องรู้ เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ถูกต้อง และไม่เสียสิทธิที่ควรได้ไปฟรีๆ เพราะความไม่รู้ 

  •  "ม.33 เรารักกัน" เงิน 4,000 บาท ได้มาอย่างไร

ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามโครงการ "ม.33 เรารักกัน" จะต้อง "ลงทะเบียน เรารักกัน" ใน "www.ม33เรารักกัน.com" และดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนที่โครงการกำหนด

โดยคนที่มีสิทธิลงทะเบียน "ม.33 เรารักกัน" ได้แก่

- ผู้มีสัญชาติไทย

- ผู้ที่เป็นผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา 33"

- ไม่มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

- ไม่เป็น "แรงงานต่างด้าว"

- ไม่มี "เงินฝาก" จากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ เดือนธันวาคม 2563 (คิดรวมเฉพาะ 1.เงินฝากกระแสรายวัน 2. เงินฝากออมทรัพย์ 3. เงินฝากประจำ 4. บัตรเงินฝาก 5. ใบรับฝากเงิน และ 6. ผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใด ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เท่านั้น)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

21 ก.พ. - 7 มี.ค. เริ่มลงทะเบียนเรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ "www.ม33เรารักกัน.com"

8 - 14 มี.ค. ธนาคาร ตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลคัดกรอง

15 - 21 มี.ค. "ผู้ประกันตนมาตรา 33" ยืนยันตัวตน บนแอพพลิเคชัน "เป๋าตัง"

22 มี.ค. - 12 เม.ย. เริ่ม "โอนเงิน เรารักกัน" เข้าแอพฯ "เป๋าตัง" สัปดาห์ละ 1,000 บาท (โอนทุกวันจันทร์)

22 มี.ค. - 31 พ.ค. สามารถใช้จ่ายเงินได้ ภายใต้โครงการ "เราชนะ" 

161373897281

  •  ต้องใช้สิทธิ 4,000 บาท ให้หมดในเวลาที่โครงการกำหนด มิฉะนั้นจะถูก "ตัดสิทธิ" 

สำหรับสิทธิใช้จ่าย 4,000 บาท ที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับ จะโอนเข้าแอพฯ "เป๋าตัง" หลังจากที่การลงทะเบียนสมบูรณ์ งวดแรกวันที่ 22 มี.ค. 64 และจะได้รับโอนในสัปดาห์ถัดไป "ทุกวันจันทร์" ถึงวันที่ 12 เม.ย. 64 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบวงเงิน 

ทั้งนี้ เงิน "เรารักกัน" ที่โอนเข้า "เป๋าตัง" ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในสัปดาห์ที่รับโอนเงิน เพราะสามารถเก็บไว้ใช้ได้เรื่อยๆ หรือจะรวมไว้ใช้ในคราวเดียวก็ได้ แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ จะต้องใช้สิทธิ 4,000 บาทนี้ให้หมดภายในวันที่ 31 พ.ค. 64 เท่านั้น หากถึงวันเวลาที่กำหนดแล้วยังใช้สิทธิไม่หมด จะถูก "ตัดสิทธิ เรารักกัน" โดยอัตโนมัติ

เพราะฉะนั้นหากไม่อย่างเสียสิทธิ "เรารักกัน" ไปฟรีๆ อย่าลืมวางแผนการใช้สิทธิให้ครบในเวลาที่โครงการกำหนด เพื่อรักษาสิทธิใช้ "เงินเยียวยา" ของตัวเอง ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดในสภาวะวิกฤติแบบนี้

อ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม, กระทรวงแรงงาน